Przejdź do treści
Strona główna > Miejsca

Miejsca

Wzgórze Trzy Lipki.

Trzy Lipki

Legenda głosi, że w 1645 roku podczas wojny trzydziestoletniej, w Starym Bielsku na wzgórzu porośniętym lipowym lasem rozegrała się krwawa bitwa, stoczona pomiędzy wojskami polskimi i szwedzkimi. W trakcie walk, na stoku wzgórza zginęło wielu… Czytaj dalej »Trzy Lipki

Park miejski w Białej.

Park miejski w Białej

W 1897 roku Towarzystwo Upiększania Miasta założyło za nowo wybudowanym gmachem ratusza miejskiego w Białej park miejski w stylu parku angielskiego. Powierzchnia usytuowanego wzdłuż koryta rzeki Białej parku wynosiła około 9800 metrów kwadratowych. Mieszkańcy bardzo… Czytaj dalej »Park miejski w Białej

Plac Ratuszowy

Plac Ratuszowy w Białej

W drugiej połowie XIX wieku w miejscu obecnego placu Ratuszowego w Bielsku-Białej, znajdowało się targowisko zwane Schweinsplan – Targ Świński, na którym handlowano zwierzętami gospodarskimi, głównie świniami. W 1869 roku przy placu wzniesiono pierwszy budynek… Czytaj dalej »Plac Ratuszowy w Białej

Aleksandrowice

Aleksandrowice

W latach 1787 – 1790, w ramach parcelacji Górnego Folwarku starobielskiego, książę Franciszek de Paula Sułkowski wydzielił ze Starego Bielska grunty, na których założył nową osadę. Powodem jej założenia było uwłaszczenie chłopów w ramach reformy… Czytaj dalej »Aleksandrowice

Skwer Esperanto.

Skwer Esperanto

W 1889 roku podczas porządkowania terenu w związku z budową ulicy Cesarza Franciszka Józefa prowadzącej z centrum miasta do nowego dworca kolejowego, Bielsko Bialskie Towarzystwo Upiększania Miasta (Bielitz Bialaer Verschönerungsverein) złożyło do władz Bielska wniosek… Czytaj dalej »Skwer Esperanto

getto w białej

Getto w Białej

Społeczność żydowska w XIX i na początku XX wieku odgrywała ogromną rolę w życiu gospodarczym i społecznym miast Bielska i Białej. W latach trzydziestych XX wieku ludność żydowska stanowiła około 20 procent mieszkańców Bielska i… Czytaj dalej »Getto w Białej

Pociągiem z Lipnika

Z dniem 1maja 1912 roku po kilkunastu latach rozmów prowadzonych pomiędzy władzami Lipnika i dyrekcją kolei, w Lipniku uruchomiono przystanek kolejowy na linii Dziedzice-Bielsko-Żywiec. Pierwotnie nazwano go „Biała”, jednak po licznych protestach nazwę zmieniono na… Czytaj dalej »Pociągiem z Lipnika

Złote Łany

Złote Łany

Wzgórze Złote Łany położone pomiędzy potokami Lipnickim i Straconka przez wiele wieków należało do wsi Lipnik. Na początku XVI wieku na jego zboczach powstały kamieniołomy, w których wydobywano wapień sprzedawany głównie do Bielska i Oświęcimia.… Czytaj dalej »Złote Łany

Straszna powódź

W 1813 roku niemal całą Europę Środkową nawiedziła ogromna powódź, wywołana przez bardzo intensywne i gwałtowne ulewy w dniach 27-30 sierpnia. Podczas powodzi najbardziej ucierpiały Polska, Węgry, Niemcy i Czechy. Woda zalała większość terytorium Polski.… Czytaj dalej »Straszna powódź

handel w bielsku

Handel w Bielsku

W 1728 roku w Bielsku znajdowało się 270 domów. W celu zaspokojenia potrzeb bielszczan w mieście funkcjonowało 9 straganów z pieczywem, 12 straganów z mięsem, 18 straganów oferujących buty, 1 stragan sprzedający pierniki, wyszynk wina,… Czytaj dalej »Handel w Bielsku