Przejdź do treści
Strona główna > Miejsca

Miejsca

Bielskie podcienia.

Bielskie podcienia

Ulica Podcienie to jedna z najbardziej urokliwych uliczek na bielskiej starówce. Pierwotną zabudowę dawnej ulicy Laubengasse, stanowiły drewniane domy, które doszczętnie spłonęły w pożarach miasta w latach 1659 i 1664. W drugiej połowie XVII wieku… Dowiedz się więcej »Bielskie podcienia

Wzgórze Trzy Lipki.

Trzy Lipki

Legenda głosi, że w 1645 roku podczas wojny trzydziestoletniej, w Starym Bielsku na wzgórzu porośniętym lipowym lasem rozegrała się krwawa bitwa, stoczona pomiędzy wojskami polskimi i szwedzkimi. W trakcie walk, na stoku wzgórza zginęło wielu… Dowiedz się więcej »Trzy Lipki

Aleksandrowice

Aleksandrowice

W latach 1787 – 1790, w ramach parcelacji Górnego Folwarku starobielskiego, książę Franciszek de Paula Sułkowski wydzielił ze Starego Bielska grunty, na których założył nową osadę. Powodem jej założenia było uwłaszczenie chłopów w ramach reformy… Dowiedz się więcej »Aleksandrowice

Skwer Esperanto.

Skwer Esperanto

W 1889 roku podczas porządkowania terenu w związku z budową ulicy Cesarza Franciszka Józefa prowadzącej z centrum miasta do nowego dworca kolejowego, Bielsko Bialskie Towarzystwo Upiększania Miasta (Bielitz Bialaer Verschönerungsverein) złożyło do władz Bielska wniosek… Dowiedz się więcej »Skwer Esperanto

getto w białej

Getto w Białej

Społeczność żydowska w XIX i na początku XX wieku odgrywała ogromną rolę w życiu gospodarczym i społecznym miast Bielska i Białej. W latach trzydziestych XX wieku ludność żydowska stanowiła około 20 procent mieszkańców Bielska i… Dowiedz się więcej »Getto w Białej

Pociągiem z Lipnika

Z dniem 1maja 1912 roku po kilkunastu latach rozmów prowadzonych pomiędzy władzami Lipnika i dyrekcją kolei, w Lipniku uruchomiono przystanek kolejowy na linii Dziedzice-Bielsko-Żywiec. Pierwotnie nazwano go „Biała”, jednak po licznych protestach nazwę zmieniono na… Dowiedz się więcej »Pociągiem z Lipnika

Złote Łany

Złote Łany

Wzgórze Złote Łany położone pomiędzy potokami Lipnickim i Straconka przez wiele wieków należało do wsi Lipnik. Na początku XVI wieku na jego zboczach powstały kamieniołomy, w których wydobywano wapień sprzedawany głównie do Bielska i Oświęcimia.… Dowiedz się więcej »Złote Łany

Straszna powódź

W 1813 roku niemal całą Europę Środkową nawiedziła ogromna powódź, wywołana przez bardzo intensywne i gwałtowne ulewy w dniach 27-30 sierpnia. Podczas powodzi najbardziej ucierpiały Polska, Węgry, Niemcy i Czechy. Woda zalała większość terytorium Polski.… Dowiedz się więcej »Straszna powódź