Przejdź do treści
Strona główna > Druga Szosa Cesarska – ulica Żywiecka

Druga Szosa Cesarska – ulica Żywiecka

Druga Szosa Cesarska.

W latach 1818-1820 zbudowano Drugą Główną Cesarską Szosę Handlową tzw. cesarski trakt podkarpacki, która połączyła Lipnik i Białą z miastami południowej Galicji aż do Nowego Sącza. Jej początek znajdował się koło dworu Thomkego w Białej, obecnie ostatniego budynku przy ulicy 11 Listopada o numerze 102. Szosa, obecnie ulica Żywiecka biegła przez pola dolnego folwarku lipnickiego w kierunku Żywca. Do jej budowy wykorzystano kamień wydobywany w kamieniołomach na Złotych Łanach. Nowa droga zastąpiła dotychczasowy trakt do Żywca, który rozpoczynał się przy placu Opatrzności Bożej i biegł wzdłuż obecnych ulic Broniewskiego i Leszczyńskiej. Inwestycja miała duże znaczenie dla rozwoju Białej, gdyż ułatwiała handel z Węgrami. Od 1820 roku spod dworu Thomkego przez wiele lat wyruszali podróżni oraz wozy kupieckie. Wzdłuż drogi powstało wiele domów spedycyjnych i zajazdów.

Drugi Trakt Cesarski.

Początek dawnego Drugiego Traktu Cesarskiego w okresie międzywojennym. Karta pocztowa: Dom katolicki w Białej Krakowskiej. Autor: K. Kuzyk. Wydawca: Dom Katolicki w Białej. Rok: b.d. Źródło: Ewa Janoszek, Wojciech Kominiak, Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce w czasach II Rzeczypospolitej, WMW Mirosław Caputa, Bielsko-Biała 2008. Domena: Publiczna.

W latach trzydziestych XX wieku, władze Białej podjęły decyzję o wybrukowaniu drogi. Prace rozpoczęto w 1935 roku w ramach robót publicznych dla bezdomnych. Jak wspominają świadkowie tamtych robót, brukarze z młotkami w dłoniach układali kostki, a następnie między kamienie robotnice na kolanach garnkami wlewały cement, a jego nadmiar ścierały szmatami. Jednak nie udało się dokończyć prac brukarskich, przerwał je wybuch II wojny światowej. Obecna ulica Żywiecka przez lata nosiła m.in. nazwy Saybuscherstrasse, Żywiecka, Aleja Prezydenta Ignacego Mościckiego, Andreja Greczki.

Drugi Trakt Cesarski.

fot. Rok 2018. Początek dawnego Drugiego Traktu Cesarskiego koło dworu Thomkego (po lewej stronie), wyłączony z arterii w latach siedemdziesiątych XX wieku.

W latach siedemdziesiątych XX wieku, podczas przebudowy i poszerzenia ulicy A. Greczki w okolicach skrzyżowania z ulicą Krakowską, wyłączono z głównej arterii komunikacyjnej początkowy odcinek dawnej Drugiej Szosy Cesarskiej, pomiędzy obecnymi ulicami 11 Listopada i ks. Stanisława Stojałowskiego. Ruch skierowano na ulicę Lwowską. Podczas prac wyburzono również część dworu Thomkego.

Druga Szosa Cesarska – Bielsko-Biała, ul. Żywiecka