Przejdź do treści
Strona główna > Park Miejski – ulubione miejsce wypoczynku bielszczan

Park Miejski – ulubione miejsce wypoczynku bielszczan

Park Słowackiego.

Park znajdujący się za budynkiem Strzelnicy miejskiej przy dawnej Drodze Wrocławskiej, był jednym z najbardziej ulubionych miejsc wypoczynku i rekreacji dziewiętnastowiecznych mieszkańców Bielska. Szczególnie w letnie niedziele spragnieni wypoczynku na świeżym powietrzu bielszczanie, licznie zapełniali parkowe alejki. Wypoczywając, mogli posłuchać koncertującej kapeli miejskiej lub orkiestry wojskowej.

Park Słowackiego.

Park przy Strzelnicy. Karta pocztowa: Bielitz – Schiesshausgarten. Autor: b.d. Wydawca: S.B.B. Rok: 1912. Źródło: Monika Ćwikowska-Broda i Wiesław Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice – historia pocztówką pisana, Oficyna Wydawnicza M-C, Bielsko-Biała 2008. Domena: publiczna.

W 1898 roku teren parku powiększono o grunty, sąsiadujące z nim od strony zachodniej, na których wcześniej znajdował się cmentarz choleryczny założony na początku lat trzydziestych XIX wieku. W tym samym roku w związku 50-leciem rządów cesarskich uchwałą rady miejskiej park otrzymał nazwę „Park Jubileuszowy im. Cesarza Franciszka Józefa I”. Park, z uwagi na sąsiedztwo pawilonu strzeleckiego często nazywany był przez bielszczan „Parkiem na Strzelnicy”.

Park Słowackiego.

Park Jubileuszowy. Karta pocztowa: Bielitz – Jubiläumspark. Autor: b.d. Wydawca: H. Seibt, Meissen. Rok: 1911. Źródło: Monika Broda i Wiesław Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice – historia pocztówką pisana, Oficyna Wydawnicza M-C, Bielsko-Biała 2002. Domena: publiczna.

W 1902 roku obok schodów łączących starą i wyżej położoną nową część założenia parkowego zainstalowano żeliwną, neobarokową fontannę, którą przeniesiono z placu Teatralnego. Fontannę ufundował budowniczy bielskiego wodociągu, pochodzący z Wiednia baron Carl von Schwarz. Po 1918 roku nazwę parku zmieniono na Park im. Juliusza Słowackiego.

Park Słowackiego.

fot. Park im. Juliusza Słowackiego w 2016 r.

W okresie międzywojennym jedną z atrakcji parku był brodzik dla dzieci, w którym najmłodsi bielszczanie pluskali się w upalne dni.

Park Słowackiego.

fot. Brodzik dla dzieci przy zbiegu ulic Słowackiego i Piastowskiej. Autor: b.d. Rok: 1934. Źródło: Archiwa Państwowe. Domena: publiczna.

W latach 1937 – 1938 dzięki staraniom Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w północnej części parku, przy obecnej ulicy Piastowskiej wybudowano czterdziestometrową wieżę spadochronową. Z obiektu korzystali nie tylko początkujący spadochroniarze, ale również mieszkańcy i turyści, którzy podziwiając śmiałków, licznie gromadzili się wokół wieży. W okresie II wojny światowej pod groźbą kary obowiązał zakaz wstępu do parku dla Żydów i Polaków.

Park Słowackiego.

Karta pocztowa: Park miejski w Bielsku – Wieża spadochronowa. Autor: b.d. Wydawca: Sztuka Kraków. Rok: 1938. Źródło: Wikimedia Commons. Domena: publiczna.

Park im. Juliusza Słowackiego, dawniej Park Jubileuszowy im. Cesarza Franciszka Józefa I, Park przy Strzelnicy – Bielsko-Biała, pomiędzy ulicami: J. Słowackiego, F. Chopina, Z. Lubertowicza i Piastowską