Przejdź do treści
Wzgórze Trzy Lipki.

Trzy Lipki

Legenda głosi, że w 1645 roku podczas wojny trzydziestoletniej, w Starym Bielsku na wzgórzu porośniętym lipowym lasem rozegrała się krwawa bitwa, stoczona pomiędzy wojskami polskimi i szwedzkimi. W trakcie walk, na stoku wzgórza zginęło wielu… Czytaj dalej »Trzy Lipki

Kamienica Rodlera.

Kamienica Rödlera

W 1901 roku przy obecnym placu Chrobrego, na skrzyżowaniu ulic Nad Niprem i Gizeli, w miejscu starego spalonego domu wzniesiono kamienicę dla sukiennika Carla Treugotta Rödlera. Plac Garncarski obecnie Chrobrego, w głębi kamienica Rödlera. Karta… Czytaj dalej »Kamienica Rödlera

Strzelnica w Bielsku.

Strzelnica w Bielsku

W 1815 roku najstarsze miejskie towarzystwo – Bielsko Bialskie Towarzystwo Strzeleckie (B.B. Schützengesellschaft) zakupiło działkę położoną na polach znajdujących się na północ od miasta, przy dawnej „drodze wrocławskiej”, obecnie ulicy Słowackiego. W 1831 roku na… Czytaj dalej »Strzelnica w Bielsku

Fabryka Graubnera.

Fabryka sukna Graubnera

W 1875 roku przy ówczesnej ulicy Fabrycznej na Żywieckim Przedmieściu wzniesiono dwupiętrowy, ceglany budynek, w którym działalność prowadziła fabryka sukna Maurycego Graubnera. Budynek wraz z przyległymi do niego skrzydłami wschodnim i zachodnim tworzył układ podkowy,… Czytaj dalej »Fabryka sukna Graubnera

Ratusz w Białej.

Nowy ratusz w Białej

Pod koniec XIX wieku władze miejskie w Białej podjęły decyzję o budowie nowego ratusza. W ich ocenie budynek ratusza funkcjonujący przy ówczesnym placu Józefa był zbyt skromny i niewystarczający dla rozwijającego się miasta. Środki finansowe… Czytaj dalej »Nowy ratusz w Białej

Park miejski w Białej.

Park miejski w Białej

W 1897 roku Towarzystwo Upiększania Miasta założyło za nowo wybudowanym gmachem ratusza miejskiego w Białej park miejski w stylu parku angielskiego. Powierzchnia usytuowanego wzdłuż koryta rzeki Białej parku wynosiła około 9800 metrów kwadratowych. Mieszkańcy bardzo… Czytaj dalej »Park miejski w Białej

Studnia Luschki.

Studnia Luschki

Kiedy w drugiej połowie XIX wieku nastąpił dynamiczny rozwój przemysłu w Bielsku i Białej, oba miasta odczuły potrzebę stworzenia sprawnie działającego systemu zaopatrzenia w wodę. W początkowym okresie problem dotyczył głównie dostarczenia wody do rozwijających… Czytaj dalej »Studnia Luschki

Gazownia miejska w Bielsku.

Gazownia miejska

Jedną z najważniejszych inwestycji w dziewiętnastowiecznym Bielsku była budowa gazowni. W styczniu 1861 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Karla Ferdinanda Sennewalda, rada miasta podjęła decyzję o wprowadzeniu w mieście gazowego oświetlenia ulic, placów i… Czytaj dalej »Gazownia miejska