Przejdź do treści
Ratusz w Białej.

Nowy ratusz w Białej

Pod koniec XIX wieku władze miejskie w Białej podjęły decyzję o budowie nowego ratusza. W ich ocenie budynek ratusza funkcjonujący przy ówczesnym placu Józefa był zbyt skromny i niewystarczający dla rozwijającego się miasta. Środki finansowe… Czytaj dalej »Nowy ratusz w Białej

Park miejski w Białej.

Park miejski w Białej

W 1897 roku Towarzystwo Upiększania Miasta założyło za nowo wybudowanym gmachem ratusza miejskiego w Białej park miejski w stylu parku angielskiego. Powierzchnia usytuowanego wzdłuż koryta rzeki Białej parku wynosiła około 9800 metrów kwadratowych. Mieszkańcy bardzo… Czytaj dalej »Park miejski w Białej

Studnia Luschki.

Studnia Luschki

Kiedy w drugiej połowie XIX wieku nastąpił dynamiczny rozwój przemysłu w Bielsku i Białej, oba miasta odczuły potrzebę stworzenia sprawnie działającego systemu zaopatrzenia w wodę. W początkowym okresie problem dotyczył głównie dostarczenia wody do rozwijających… Czytaj dalej »Studnia Luschki

Gazownia miejska w Bielsku.

Gazownia miejska

Jedną z najważniejszych inwestycji w dziewiętnastowiecznym Bielsku była budowa gazowni. W styczniu 1861 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Karla Ferdinanda Sennewalda, rada miasta podjęła decyzję o wprowadzeniu w mieście gazowego oświetlenia ulic, placów i… Czytaj dalej »Gazownia miejska

Bielskie tramwaje.

Bielskie tramwaje

W drugiej połowie XIX wieku Bielsko było prężnie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym monarchii austro-węgierskiej. Głównym problemem miasta w tamtym okresie był brak zorganizowanej komunikacji publicznej. W 1884 roku na sesji Rady Miejskiej pojawił się projekt… Czytaj dalej »Bielskie tramwaje

Kamieniczka Kałuży.

Kamieniczka Kałuży

Mieszczańska kamieniczka przy zbiegu obecnych ulic Orkana i Wzgórze została wybudowana w drugiej połowie XVIII wieku dla kupca i fabrykanta ceraty Jana Bartelmussa. Późnobarokowy budynek o miękkim, opływowym zarysie fasady zwieńczonej trójkątnym szczytem został wzniesiony… Czytaj dalej »Kamieniczka Kałuży

Dom oficerski w Bielsku.

Dom Oficerski

Modernistyczną kamienicę przy zbiegu obecnych ulic Jana III Sobieskiego i 3 Pułku Strzelców Podhalańskich wybudowano w latach 1928-1930. Budynek wzniesiono na mocy rozporządzenia wykonawczego marszałka Józefa Piłsudskiego do ustawy O zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.… Czytaj dalej »Dom Oficerski

Teatr Miejski w Bielsku.

Teatr Miejski w Bielsku

Tradycje teatralne Bielska sięgają 1791 roku, kiedy to w mieście powstała pierwsza prywatna scena Daniela Eisenberga – austriackiego przedsiębiorcy teatralnego. W latach 1813 – 1836 na terenie Dolnego Przedmieścia, w zaadaptowanych pomieszczeniach browaru książęcego, działał… Czytaj dalej »Teatr Miejski w Bielsku

Hotel Pod Orłem.

Hotel Pod Orłem

W związku z wybudowaniem w latach 1772 – 1785 traktu cesarskiego łączącego Wiedeń i Lwów, przy obecnej ulicy 11 Listopada na Nowym Rynku w Białej, na początku XIX wieku wzniesiono budynek zajazdu. Pół wieku później… Czytaj dalej »Hotel Pod Orłem