Przejdź do treści
Strona główna > LITERATURA

LITERATURA

KSIĄŻKI

Agaton Giller, Polska na Wystawie Powszechnej w Wiedniu w 1873 r., Agaton Giller, Lwów 1873.

Alois Kremsa, Kamitz, das deutsche Dorf der Sprachinsel Bielitz-Biala am Rand der Schlesischen Beskiden“, Mähr.-Schles. Heimatmuseum,  Braunschweig 1995.

Andrzej Linert, Teatr Polski w Bielsku-Białej 1945-2000, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2001.

Bartłomiej Gofron, Zygmunt Lubertowicz, Michał Assanka-Japołł, Zofia Kossak-Szczucka, Olga Ręgorowiczowa, Jan Zahradnik, Kronika Śląska Cieszyńskiego i powiatów Biała, Żywiec, Komitet wydawniczy „Kroniki Śląska Cieszyńskiego i pow. Biała, Żywiec”, Cieszyn 1932.

Bernard Szczech, Górnośląski Okręgowy Zakład Gazownictwa 1948-1998, Muzeum Miejskie w Zabrzu, Zabrze 1998.

Bernard Szczech, Z dziejów komunikacji tramwajowej i autobusowej na Górnym Śląsku do połowy XX wieku, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Katowice 2013.

Bogusław Chorąży, Piotr Kenig, Zamek w Bielsku – zarys historyczny, Muzeum w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2003.

Bolesław Przybyszewski, Kazimierz Bukowski, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 1992.

Erwin Hanslik, Biala, eine deutsche Stadt in Galizien, Kommissionsverlag von Karl Prochaska, K.U.K. Hofbuchdruckerei und Verlagsbuchhandlung, Wien – Teschen – Leipzig 1909.

Ewa Chojecka, Architektura i urbanistyka Bielska-Białej 1855-1939, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987.

Ewa Chojecka, Architektura i urbanistyka Bielska-Białej do 1939 roku, Urząd Miasta Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 1994.

Ewa Chojecka, Ratusz w Bielsku-Białej 1897-1997, Urząd Miasta Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 1997.

Ewa Dąbrowska, Cechy rzemieślnicze w Bielsku i Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016.

Ewa Dąbrowska, Dzieje cechów sukienników i postrzygaczy w Bielsku i Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2004.

Ewa Dąbrowska, Dzieje Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku od 1874 do 1950 roku, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009.

Ewa Janoszek, Architektura przemysłowa Bielska i Białej w latach 1806-1939, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008.

Ewa Janoszek, Perły architektury Bielska-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.

Ewa Janoszek, Wojciech Kominiak, Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce w czasach II Rzeczypospolitej, WMW Mirosław Caputa, Bielsko-Biała 2008.

Gothilf Kohn, Dzień polski w Białej w połączeniu z zarysem dziejów „Czytelni polskiej” tamże, Schwarz i Trojan, Sambor 1895.

Halina Ferens, Szkoła starobielskich Polaków, Kalendarz Beskidzki 2011, red. Jan Picheta, Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała 2011.

Henryk Rechowicz, Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu, Śląski Instytut Nauki w Katowicach, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1971.

Idzi Panic (red.), Bielsko-Biała monografia miasta. Bielsko od zarania do wybuchu wojen śląskich (1740) t. I, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.

Idzi Panic (red.), Bielsko-Biała monografia miasta. Biała od zarania do zakończenia I wojny światowej (1918) t. II, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.

Idzi Panic (red.), Bielsko-Biała monografia miasta. Bielsko od wojen śląskich do zakończenia I wojny światowej (1740-1918) t. III, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.

Idzi Panic (red.), Bielsko-Biała monografia miasta. Bielsko-Biała w latach 1918-2009 t. IV, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.

Idzi Panic i Jerzy Polak, Historia misji Towarzystwa Jezusowego w Białej, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej i Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1996.

Iwona Purzycka, Bielsko-Bialskie studia muzealne 4, Muzeum w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005.

Jacek Kachel, Sekrety Bielska-Białej, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2016.

Jacek Kachel, Selma Kurz. Słowik z Bielska i Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

Jacek Proszyk, Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002.

Jacek Proszyk, Życie według wartości – żydowski liberalizm, ortodoksja i syjonizm w Bielsku-Białej, Wydawnictwo „Haskala”, Jaworze 2012.

Jakub Krajewski, Spacerem po Cygańskim Lesie, Stowarzyszenie Olszówka, Bielsko-Biała 2013.

Jan Kuś, Mikuszowicki kościół św. Barbary w Bielsku-Białej, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1987.

Jan Zahradnik, Zarys dziejów miasta Bielska w cieszyńskiej części województwa śląskiego, Drukarnia „Dziedzictwa” w Cieszynie, Bielsko 1936.

Janusz Spyra red., Książka-biblioteka-szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego, Książnica Cieszyńska i Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 2001.

Jerzy Below i Magdalena Legendź, Leśne kościoły, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2009.

Jerzy Polak, Bielskie tramwaje, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2004.

Jerzy Polak, Bielsko-Biała i okolice – przewodnik, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1988.

Jerzy Polak, Bielsko-Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900-1945, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002.

Jerzy Polak, Bielsko-Bialskie studia muzealne 1, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1993.

Jerzy Polak, Bielsko-Bialskie studia muzealne 2, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1995.

Jerzy Polak, Bielsko-Bialskie studia muzealne 3, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1997.

Jerzy Polak, Dzieje Mikuszowic Krakowskich, Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich, Bielsko-Biała 2008.

Jerzy Polak, Groby burmistrzów, komisarzy rządowych i prezydentów Białej, Bielska i Bielska-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2011.

Jerzy Polak, Przewodnik po Bielsku-Białej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 2000.

Jerzy Polak, Strażnice Bielska-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009.

Jerzy Polak, Zarys dziejów Lipnika, Stowarzyszenie „Lipnik, Bielsko-Biała 2002.

Jerzy Polak i Janusz Spyra red., Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej i Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1996.

Jerzy Polak i Mieczysław Tomiczek, Bielsko-Biała w starej fotografii, Urząd Miejski w Bielsku-Białej i Bielskie Zakłady Graficzne, Bielsko-Biała 1991.

Jerzy Polak i Mieczysław Tomiczek, Bielsko-Biała Straconka, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1994.

Joanna Jurgała-Jureczka, Historie zwyczajne i nadzwyczajne czyli znani literaci na Śląsku Cieszyńskim, Biblioteka Miejska w Cieszynie, Cieszyn 2009.

Józef Boguniowski, Zarys dziejów parafii pw. Chrystusa Króla w Bielsku-Białej Leszczynach,  Bielsko-Biała 1998.

Józef Kuś, Szkice z dziejów kościelnych Bielska-Białej, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1984.

Józef Londzin, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, Dziedzictwo Błogosławionego Jana Sarkandra, Cieszyn 1932.

Karl Schnür i Alois Kremsa, Kamitz, das deutsche Dorf der Sprachinsel Bielitz-Biala am Rand der Schlesischen Beskiden, Mähr.-Schles, Heimatmuseum 1995.

Krzysztof Mecner, 90 lat Bialskiego Klubu Sportowego Stal, BKS Stal w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.

Monika Broda i Wiesław Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice – historia pocztówką pisana, Oficyna Wydawnicza M-C, Bielsko-Biała 2002.

Monika Ćwikowska-Broda i Wiesław Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice – historia pocztówką pisana, Oficyna Wydawnicza M-C, Bielsko-Biała 2008.

Piotr Dudek red., Wodociągi i kanalizacja w Bielsku-Białej, Aqua S.A., Bielsko-Biała 2015.

Piotr Kenig, Dawne atelier fotograficzne Bielska i Białej, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1994.

Piotr Kenig, Zarys dziejów luteranizmu w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000.

Piotr Kenig i Wioletta Stysińska, Zarys dziejów bielskiego przemysłu i przewodnik po ekspozycji włókienniczej, Muzeum w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008.

Piotr Kenig i Wojciech Kominiak, Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce w czasach monarchii austro-węgierskiej, WMW Mirosław Caputa, Bielsko-Biała 2001.

Richard Wagner, Das Buch der Bielitz-Bialaer Chronika, Historische Gesellschaft für Posen, Posen 1938.

Richard Wagner, Der Bielitzer Zion in den Predigten seiner Pastoren 1782-1921, W. Fröhlich (Adolf Hohn), Bielitz 1921.

Richard Wagner, Die Bialaer Chronik. „Kronik von Biala” von 1825 bzw. 1768 nach der überlieferung des Bialaer Notars Wenzel Chamrath und „Kirchenkronik der Evang. Gemeinde in Biala” das sind die „Beschwerden in Puncto Religionis der evangelischen Gemeinde bei dem Städtchen Biala In der Starostey Lipnik gelegen betreffend Und erlittene Gravamina” von 1766, Światło S.A., Bielsko 1937.

Richard Wagner, Die evangeliche Gemeinde A. B. in Bielitz: ein Beitrag zur Geschichte der Heimat, T. 1, Verlegt bei Brüder Hohn (vormals W. Fröhlich), Bielitz 1927.

Tischler Ernst, Die östlichen Beskiden im Gebiet der Sektion Bielitz-Biala des Beskiden-Vereines (von der Weichsel bis zur Babia Góra) mit einem Anhang über die westl. Beskiden und das Fatragebirge, Reiseführerverl Georg Brieger, Schweidnitz 1914.

Wiesław Dziubek, Wojciech Kominiak, Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej, Wiesław Dziubek – beskidia.pl, Bielsko-Biała 2021.

Władysław Cygonik, Historia czcionką pisana, Beskidzka Oficyna Wydawnicza, Bielsko-Biała 1983.

W. Czaja, A. Hajduk, A. Hałatek, B. Lubosz, B. Turno, Przewodnik po ziemi bielsko-bialskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1968.

Bielsko-Biała. Murale, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016.

Bielsko-Bialskie prace historyczne. Tom 1, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Haskala, Jaworze 2014.

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild – Mähren und Schlesien, Erzherzog Rudolf – k.k. Hof- und Staatsdruckerei, Alfred von Hölder, Wien 1897.

Gedenkschrift der Bielitz-Bialaer Freiwilligen Feuerwehr anläszlich deren 40jährigen Bestandes 1904, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bielitz, Bielsko 1904.

Księga pamiątkowa kas oszczędności w Małopolsce, Związek Polskich Kas Oszczędności, Lwów 1927.

Oblicza Bielska-Białej – twórcy ikonografii miasta prace ze zbiorów Muzeum w Bielsku-Białej, Muzeum w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.

Statuta Stowarzyszenia Czytelni polskiej ku wzajemnej pomocy i nauce w Białej, Stowarzyszenie Czytelni Polskiej, Bielsko 1873.

Szląsk austryacki słowem i ołówkiem na podstawie najnowszych źródeł przedstawiony, Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego, Warszawa 1888.

CZASOPISMA, ARTYKUŁY

Anita Szymańska, Agnieszka Ściera, Złota nić historii, 2B Style Nr 1/2012, Mediani – Anita Szymańska, Bielsko-Biała 2012.

Dionizy Moska, Historia aptekarstwa śląskiego – Stefan Ganszer, Apothecarius Nr 11/2006, Okręgowa Rada Aptekarska, Katowice 2006.

Franciszek Jężak, Dzieje Cygańskiego Lasu, Kalendarz Beskidzki 1996, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1996.

Franciszek Jężak, Kopalnia minerałów w Starym Bielsku, Kalendarz Beskidzki 1992, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1992.

Franciszek Jężak, Starobielskie Trzy Lipki, Kalendarz Beskidzki 1995, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1995.

Grażyna Kubica-Heller, O bielskich diakonisach-pielęgniarkach ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr – pionierkach profesjonalnej opieki medycznej: szkic z antropologii historycznej, Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

Jacek Kachel, Bohater czy heretyk ?, red. Jan Picheta, Kalendarz Beskidzki 2011, Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała 2011.

Jacek Kachel, Łodygowice na starej fotografii, Gmina Łodygowice, Łodygowice 2017.

Jan Leszek Ryś, Zapomniane Leszczyny, Kalendarz Beskidzki 2000-2001, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 2000.

Jerzy Janiuk, Gruźlica w okresie Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego w teorii i praktyce medycznej Cz. 2, Medycyna Nowożytna t. 17/Nr 1/2011, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.

Jerzy Klistała, Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 1925-1949, Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2005.

Josef Drescher, Elektrische Bahn Bielitz-Zigeunerwald, Zeitschrift für Elektrotechnik IV/1896, Elektrotechnische Verein, Wien 1896.

Łukasz Czajka, Bielsko-Biała, Aqua Vitae – Ekskluzywny Magazyn o Alkoholach Nr 6/2020, Aqua Vitae, Warszawa 2020.

Marcin Płużek, Austriacka tajemnica, Kronika Beskidzka Nr 7/2007, Spółka z o.o. Prasa Beskidzka, Bielsko-Biała 2007.

Maria Bartnicka, Osiemdziesiąt lat bielskich szkół ekonomicznych, Kalendarz Beskidzki 1996, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1996.

Marta Ślusarczyk, Cementownia Szczakowa – historia i teraźniejszość, Wiadomości Konserwatorskie 43/2015, Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Warszawa 2015.

Piotr Kenig, Bartelmussowie – od wełny i od śrub, Relacje Interpretacje Nr 2/2018, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

Piotr Kenig, Batheltowie cz. 1, Relacje Interpretacje Nr 4/2018, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

Piotr Kenig, Batheltowie cz. 2, Relacje Interpretacje Nr 1/2019, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2019.

Piotr Kenig, Bialskie fabryki Hessów, Relacje Interpretacje Nr 4/2013, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.

Piotr Kenig, Bialscy postrzygacze i fabrykanci sukna Lukasowie, Relacje Interpretacje Nr 1/2013, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.

Piotr Kenig, Bracia Baumowie cz. 1, Relacje Interpretacje Nr 1/2022, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2022.

Piotr Kenig, Bracia Baumowie cz. 2, Relacje Interpretacje Nr 2/2022, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2022.

Piotr Kenig, Familia Josephych znana i nieznana cz. 1, Relacje Interpretacje Nr 1/2015, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2015.

Piotr Kenig, Familia Josephych znana i nieznana cz. 2, Relacje Interpretacje Nr 2/2015, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2015.

Piotr Kenig, Försterowie sukiennicy i fabrykanci z Bielska cz. 1, Relacje Interpretacje Nr 1/2017, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017.

Piotr Kenig, Försterowie sukiennicy i fabrykanci z Bielska cz. 2, Relacje Interpretacje Nr 2/2017, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017.

Piotr Kenig, Försterowie sukiennicy i fabrykanci z Bielska cz. 3, Relacje Interpretacje Nr 3/2017, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017.

Piotr Kenig, Mänhardtowie w Bielsku i Białej, Relacje Interpretacje Nr 3/2009, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009.

Piotr Kenig, Grunewaldowie – początki industrializacji w Bielsku i Białej, Relacje Interpretacje Nr 4/2009, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009.

Piotr Kenig, Od wełny do sukna w fabryce Jankowskiego, Wystawnik Nr 2/2016, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016.

Piotr Kenig, Przed stu laty w Bielsku-Białej czyli modowe zakupy pradziadków, Wystawnik Nr 3/2014, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014.

Piotr Kenig, Rodzina Schmejów, Relacje Interpretacje Nr 1/2021, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2021.

Piotr Kenig, Rodzina Schwabe – dzwony, krosna, elektromotory, Relacje Interpretacje Nr 1/2016, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016.

Piotr Kenig, Z dziejów bielskiego garnizonu wojskowego 1872-1895, Bielsko-Bialskie Studia Muzealne t. 1, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1993.

Piotr Kenig, Z historii rodziny Pieschów, Relacje Interpretacje Nr 1/2018, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

Piotr Kenig, Z historii zapomnianego tzw. cmentarza cholerycznego w Bielsku, Bielsko-Bialskie prace historyczne t. 1, Haskala, Jaworze 2014.

Sławomir Horowski, Agonia dumnego rzemiosła, Kronika Beskidzka Nr 27/2005, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2005.

Sławomir Horowski, Hektary od arcyksięcia, Kronika Beskidzka Nr 5/2003, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2003.

Sławomir Horowski, Krzyże na pamiątkę, Kronika Beskidzka Nr 15/2006, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2006.

Sławomir Horowski, Ogień, krew i potop, Kronika Beskidzka Nr 9/2005, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2005.

Sławomir Horowski, Sekrety bielskich nekropoli, Kronika Beskidzka Nr 44/2008, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2008.

Sławomir Horowski, Śmierć nad Białą – Zapomniany obóz w Mikuszowicach, Kronika Beskidzka Nr 51-52/2000, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2000.

Sławomir Horowski, Śmierć nad Białą – Ubecki obóz, Kronika Beskidzka Nr 14/2001, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2001.

Sławomir Horowski, Tajemnice leszczyńskich świątków, Kronika Beskidzka Nr 51-52/2000, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2000.

Stanisław Biłka, Blask dawnego Bielska, Kalendarz Beskidzki 2013, Towarzystwo Miłośników Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała 2012.

Stanisław Stojałowski, Otwarcie domu polskiego chrześciańsko-ludowego w Bielsku, Wieniec-Pszczółka Nr 42/1902, Drukiem Jan i Karol Handla, Stanisław Stojałowski, Bielsko 1902.

Władysław Czaja, Kamienicy droga do miasta, Kalendarz Beskidzki 1983, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1983.

Władysław Imielski, Pożary niszczyły miasto, Kalendarz Beskidzki 1984, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1984.

Władysław Imielski, Najstarsza biblioteka publiczna na Śląsku, Kalendarz Beskidzki 1970, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1970.

Wojciech Kominiak, Ile pozostało z zielonego piękna?, Kalendarz Beskidzki 2004, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 2004.

Zdzisław Maria Okuljar, Film rysunkowy, Kalendarz Beskidzki 1963, Towarzystwo Miłośników Bielska-Białej, Bielsko-Biała 1963.

Zdzisław Świerk, Historia kamiennego lwa, Kalendarz Beskidzki 2003, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 2003.

Baron (Bielsko) zwycięzcą wyścigu ulicami Bielska, Siedem groszy Nr 235/1934, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Sosnowiec 1934.

Bielsko otrzymuje wkrótce łaźnię, Gazeta Beskidzka 28/1938, Wydawca Józef Miodoński, Druk Gustaw Jenkner, Bielsko-Biała 1938.

Burzliwe życie Maruszeczki, Siedem Groszy Nr 29/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Conocne obławy w Bielsku, Siedem Groszy Nr 17/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Drugi wyrok śmierci na Maruszeczkę, Siedem Groszy Nr 55/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Działalność budowlana Funduszu Kwaterunku Wojskowego, Architektura i Budownictwo Nr 2-3/1929, Spółdzielnia Wydawnicza Architektów Polskich, Warszawa 1929.

Grunwald w Bielsku, Wieniec-Pszczółka Nr 43/1902, Drukiem Jan i Karol Handla, Stanisław Stohandel, Bielsko 1902.

Kryty basen pływacki w Bielsku, Echo Beskidzkie 1/1939, Komitet Wydawniczy czasopisma „Zjednoczenie Śląskie”, Bielsko 1939.

Maruszeczko przebrany za kobietę, Siedem Groszy Nr 34/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Maruszeczko skazany na śmierć po raz pierwszy, Siedem Groszy Nr 53/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Maruszeczko synem arystokraty?, Siedem Groszy Nr 19/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Maruszeczko wciąż marzy o ucieczce, Siedem Groszy Nr 26/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Maruszeczko w rękach policji, Siedem Groszy Nr 16/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Maruszeczko zawisł na szubienicy, Siedem Groszy Nr 218/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Nad brzegiem pamięci …, Kronika Beskidzka Nr 27/1994, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 1994.

Na marginesie bielsko-bialskiego wyścigu motocyklowego, Siedem groszy Nr 237/1934, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Sosnowiec 1934.

Napad i gwałty Niemców, Wieniec-Pszczółka Nr 43/1902, Drukiem Jan i Karol Handla, Stanisław Stohandel, Bielsko 1902.

Obchód narodowy w Bielsku, Wieniec-Pszczółka Nr 43/1902, Drukiem Jan i Karol Handla, Stanisław Stohandel, Bielsko 1902.

Objekt, którym można się szczycić, Gazeta Beskidzka Nr 42/1939, Wydawca Józef Miodoński, Druk Gustaw Jenkner, Bielsko-Biała 1939.

Odkrycie starego cmentarza, Gwiazdka Cieszyńska Nr 75/1934, Komitet Wydawniczy „Dziedzictwa”, Cieszyn 1934.

Ostatnia droga Żwirki i Wigury, Siedem groszy Nr 116/1932, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Sosnowiec 1932.

Otwarcie pierwszej szkoły lotniczej w Bielsku, Siedem groszy Nr 150/1936, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Sosnowiec 1936.

Pierwsza polska firma w Bielsku, Gwiazdka Cieszyńska Nr 14/1906, Franciszek Tomiczek, Cieszyn 1906.

Pięciokrotna kara śmierci grozi Maruszeczce, Siedem Groszy Nr 18/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Pod Beskidami, Gwiazdka Cieszyńska Nr 38/1896, Karol Prochaska, Cieszyn 1896.

Pokaz mody polskiej w parku miejskim w Białej, Echo Beskidzkie Nr 53/1939, Komitet Wydawniczy czasopisma Zjednoczenie Śląskie w Bielsku, Bielsko 1939.

Powódź w powiecie bielskim, Gwiazdka Cieszyńska Nr 64/1915, ks. Józef Londzin, Cieszyn 1915.

Rozmaitości, Gwiazdka Cieszyńska Nr 41/1853, Karol Prochaska, Cieszyn 1853.

Rozmaitości, Gwiazdka Cieszyńska Nr 4/1875, Karol Prochaska, Cieszyn 1875.

Samobójstwo Wanatowej, Echo Beskidzkie Nr 32/1938, Komitet Wydawniczy czasopisma Zjednoczenie Śląskie w Bielsku, Bielsko 1938.

Skrzydła Polski okryte kirem żałoby, Siedem groszy Nr 114/1932, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Sosnowiec 1932.

Wiadomości Urzędu Patentowego Zeszyt 12, Urząd Patentowy w Warszawie, Warszawa 1930.

W gnieździe hakatyzmu w Polsce, Ilustracja Iskry Nr 5, Sosnowiec 1925.

Wykaz patentów udzielonych przez Urząd Patentowy w Warszawie w roku 1939, Urząd Patentowy w Warszawie, Warszawa 1941.

Wielkie wyścigi motocyklowe w Bielsku, Ilustrowany Kuryer Sportowy Raz, Dwa, Trzy Nr 35/1934, Zakłady Graficzne Ilustrowanego Kuryera Codziennego w Krakowie, Kraków 1934.

Wylew w Białej, Gwiazdka Cieszyńska Nr 64/1915, ks. Józef Londzin, Cieszyn 1915.

Z Białej, Gwiazdka Cieszyńska Nr 9/1875, Karol Prochaska, Cieszyn 1875.

Z Cieszyna i okolicy, Gwiazdka Cieszyńska Nr 3/1898, Karol Prochaska, Cieszyn 1898.

Z Rady gminnej miasta Bielska, Echo Beskidzkie 27/1938, Komitet Wydawniczy czasopisma „Zjednoczenie Śląskie”, Bielsko 1938.

Żałobna podróż bohaterów, Siedem groszy Nr 115/1932, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Sosnowiec 1932.

Żyd zabójca Norman skazany na 6 lat więzienia, Gwiazdka Cieszyńska Nr 13/1938, Komitet Wydawniczy, Cieszyn 1938.

Żyd zastrzelił robotnika polskiego, Gwiazdka Cieszyńska Nr 74/1937, Komitet Wydawniczy, Cieszyn 1937.

POZOSTAŁE ŹRÓDŁA

I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, http://www.kopernik.bielsko.pl [dostęp: 21.05.2018].

18 Batalion Powietrznodesantowy, http://18bpd.wp.mil.pl [dostęp: 23.11.2019].

Aeroklub Bielsko-Bialski, http://www.epba.pl [dostęp: 23.03.2019].

Befaszczot, http://www.befaszczot.com.pl/nasza-historia [dostęp: 19.12.2021].

Bielsko-Biała: Chcą oświetlić witraż, Katarzyna Górna-Oremus, https://beskidzka24.pl/bielsko-biala-chca-oswietlic-witraz [dostęp: 10.04.2022].

Bracia Deutsch, Dariusz Falecki, https://www.ppoz.pl/zajrzyj-do-srodka/historia-i-tradycje/771-bracia-deutsch [dostęp: 25.10.2020].

Bursa dla dziewcząt Sióstr Szkolnych de Notre Dame, http://www.bursassnd.pl/index.php/obraz-bursy [dostęp: 15.10.2019].

Cmentarz rzymskokatolicki parafii pw. św. Mikołaja, Rys historyczny, http://www.cmentarzgrunwaldzka.pl [dostęp: 20.08.2018].

Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej, https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/407-bielsko-biala/114-cmentarze/7222-cmentarz-zydowski-w-bielsku-bialej-ul-cieszynska-92 [dostęp:04.04.2019].

Dawniej niż wczoraj, Jacek Kachel, http://jacekkachel.blogspot.com/2017/10/z-przeszosci-bielska-biaej-biaa.html [dostęp: 20.12.2020].

Dom Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, https://www.dpsos-bielsko.pl [dostęp: 06.05.2019].

Duma Cygańskiego Lasu, Jacek Kachel, http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/40807/duma-cyganskiego-lasu-basen-z-drewniana-zabudowa-zdjecia [dostęp: 11.04.2020].

Felix Riesenfeld, Geni A My Heritage Company, https://www.geni.com/people/felix-riesenfeld/6000000026828076812 [dostęp: 11.02.2020].

Historia Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, Arkadiusz Stasicki, Bielskie Pogotowie Ratunkowe, http://www.pogotowie.bielsko.pl/historia [dostęp: 23.05.2021].

Historia bielskiej straży, https://www.gov.pl/web/kmpsp-bielsko-biala/historia-bielskiej-strazy [dostęp: 30.07.2023].

Historia Bielskiej Szkoły Przemysłowej, Rafał Butor, http://www.bsp.bielsko.pl/wp-content/uploads/2013/10/Historia-BSP_.pdf [dostęp: 03.05.2018].

Historia komunikacji miejskiej w Bielsku Białej, https://mzk.bielsko.pl/historia-komunikacji-miejskiej-w-bielsku-bialej [dostęp: 10.12.2023].

Hotel Kaiserhof, ob. Hotel Prezydent, Sabina Rotowska, https://zabytek.pl/pl/obiekty/bielsko-biala-hotel-kaiserhof-ob-hotel-prezydent [dostęp: 02.07.2022].

Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa – Fabryka Manhardta PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_24_ EN. 352929

Katolicki Dom Opieki „Józefów”, http://www.kikjozefow.org.pl [dostęp: 04.04.2020].

Kluby Makabi, http://www.olszowka.most.org.pl [dostęp: 02.08.2018].

Klub Sportowy „Hakoah”, http://www.olszowka.most.org.pl/klhakoah.htm [dostęp: 03.03.2019].

Komunalna Kasa Oszczędności miasta Bielska, Maria Kocych-Imielska, Archiwum Państwowe w Katowicach Odział w Bielsku-Białej, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/133222 [dostęp: 29.03.2022].

Majora Adolfa życiowe przypadki, Jacek Kachel, https://www.youtube.com/watch?v=9v9-BTOpxQ4 [dostęp: 28.12.2020].

Marzec 68. Mapa protestów Bielsko-Biała, Jarosław Neja, Instytut Pamięci Narodowej 2017, http://www.marzec1968.pl/ [dostęp: 30.12.2017].

Mewa, Śląska Fabryka Wyrobów Metalowych w Bielsku, https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/407-bielsko-biala/103-handel-przemysl-uslugi/190558-mewa-slaska-fabryka-wyrobow-metalowych-w-bielsku [dostęp: 25.07.2021].

Niemiecki cmentarz wojskowy pod Dębowcem, Piotr Kenig, http://www.region.beskidia.pl/bielsko_-_biala_tego_juz_nie_ma_niemiecki_cmentarz_wojskowy_pod_debowcem.html [dostęp: 11.12.2017].

Niewolnicy Bossa, Marek Chyliński, Katowice 2016, https://silesion.pl/niewolnicy-bossa [dostęp: 11.10.2017].

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białej, http://www.biala.luteranie.pl [dostęp: 10.09.2018].

Parafia św. Małgorzaty w Bielsku-Białej – Kamienica, http://www.parafiakamienica.bielsko.pl [dostęp: 29.10.2023].

Statut Kasy Chorych w Białej, Okręgowy Związek Kas Chorych w Krakowie, Kraków 1932.

Statut Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Bielska, Kasa Oszczędności, Bielsko 1929.

Statut Spółki Akcyjnej pod firmą Elektrownia Bielsko-Biała Spółka Akcyjna, Dziennik Urzędowy Monitor Polski nr 279 z 4 grudnia 1929 r., Warszawa 1929.

Studio Filmów Rysunkowych, http://www.sfr.com.pl [dostęp:22.01.2019].

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bielsku-Białej im. Macierzy Szkolnej, https://sp3bb.pl [dostęp: 18.04.2021].

Ustawa z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby [Dz.U. z 1920 r. Nr 44 poz. 272].

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych [Dz.U. z 1927 r. Nr 106 poz. 911].

Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, https://www.wf-ib.de/en/about-us/history/from-1875 [dostęp: 17.10.2021].

Wirtualny Sztetl, https://sztetl.org.pl [dostęp: 11.09.2018].

Właściciele zakładów przemysłowych – fabrykanci, B. Krzempek, http://www.biala.luteranie.pl/?page_id=355 [dostęp: 15.03.2020].

Wspomnienie o Elwirze Kamińskiej, Kazimiera Maria Pyka, http://kazimierapyka.blogspot.com/2009/09/wspomnienie-o-pani-elwirze-kaminskiej.html [dostęp: 10.05.2020].

Viktor (Victor) Schaeffer, Geni A My Heritage Company, https://www.geni.com/people/Viktor-Schaeffer/6000000013130453332 [dostęp: 11.02.2020].

Villa Laskowa 1890, https://www.villalaskowa.pl [dostęp: 05.02.2020].

Zorba dla włókniarzy cz. 1, Maciej Chrobak, http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/35293/zorba-dla-wlokniarzy-cz-i [dostęp: 05.09.2017].

Zorba dla włókniarzy cz. 2, Maciej Chrobak, http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/35293/zorba-dla-wlokniarzy-cz-ii [dostęp: 05.09.2017].

Żużel. Bracia Geyerowie. Przedwojenni Pawliccy., Łukasz Malaka, https://po-bandzie.com.pl/zuzel-bracia-geyer-przedwojenni-pawliccy/ [dostęp: 17.09.2023].

Żydowska szkoła ludowa w Bielsku, Wirtualny Sztetl, https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/407-bielsko-biala/102-oswiata-i-kultura/27016-zydowska-szkola-ludowa-w-bielsku [dostęp: 25.09.2019].

Żydzi Bielska i Białej – historia wspólnoty żydowskiej, Katolicka Agencja Informacyjna rk / js, https://ekai.pl/zydzi-bielska-i-bialej-historia-wspolnoty-zydowskiej [dostęp: 09.11.2019].

Odezwa Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej Krakowie w sprawie upaństwowienia Gimnazjum Realnego i Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Białej, oraz Gimnazjum Realnego w Orłowej i przedstawiająca stan tych szkół. Sprawa pokrycia długów, Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie, Kraków 1911.