Przejdź do treści
Strona główna > LITERATURA

LITERATURA

Książki

Agaton Giller, Polska na Wystawie Powszechnej w Wiedniu w 1873 r., Agaton Giller, Lwów 1873.

Alois Kremsa, Kamitz, das deutsche Dorf der Sprachinsel Bielitz-Biala am Rand der Schlesischen Beskiden“, Mähr.-Schles. Heimatmuseum,  Braunschweig 1995.

Bogusław Chorąży, Piotr Kenig, Zamek w Bielsku – zarys historyczny, Muzeum w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2003.

Bolesław Przybyszewski, Kazimierz Bukowski, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 1992.

Ewa Chojecka, Architektura i urbanistyka Bielska-Białej 1855-1939, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987.

Ewa Dąbrowska, Cechy rzemieślnicze w Bielsku i Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016.

Ewa Dąbrowska, Dzieje cechów sukienników i postrzygaczy w Bielsku i Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2004.

Ewa Dąbrowska, Dzieje Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku od 1874 do 1950 roku, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009.

Ewa Janoszek, Architektura przemysłowa Bielska i Białej w latach 1806-1939, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008.

Ewa Janoszek, Perły architektury Bielska-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.

Halina Ferens, Szkoła starobielskich Polaków, Kalendarz Beskidzki 2011, red. Jan Picheta, Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała 2011.

Henryk Rechowicz, Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu, Śląski Instytut Nauki w Katowicach, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1971.

Idzi Panic (red.), Bielsko-Biała monografia miasta. Bielsko od zarania do wybuchu wojen śląskich (1740) t. I, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.

Idzi Panic (red.), Bielsko-Biała monografia miasta. Biała od zarania do zakończenia I wojny światowej (1918) t. II, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.

Idzi Panic (red.), Bielsko-Biała monografia miasta. Bielsko od wojen śląskich do zakończenia I wojny światowej (1740-1918) t. III, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.

Idzi Panic (red.), Bielsko-Biała monografia miasta. Bielsko-Biała w latach 1918-2009 t. IV, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.

Idzi Panic i Jerzy Polak, Historia misji Towarzystwa Jezusowego w Białej, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej i Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1996.

Iwona Purzycka, Bielsko-Bialskie studia muzealne 4, Muzeum w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005.

Jacek Kachel, Sekrety Bielska-Białej, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2016.

Jacek Kachel, Selma Kurz. Słowik z Bielska i Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

Jacek Proszyk, Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002.

Jacek Proszyk, Życie według wartości – żydowski liberalizm, ortodoksja i syjonizm w Bielsku-Białej, Wydawnictwo „Haskala”, Jaworze 2012.

Jakub Krajewski, Spacerem po Cygańskim Lesie, Stowarzyszenie Olszówka, Bielsko-Biała 2013.

Jan Kuś, Mikuszowicki kościół św. Barbary w Bielsku-Białej, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1987.

Jerzy Below i Magdalena Legendź, Leśne kościoły, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2009.

Jerzy Polak, Bielskie tramwaje, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2004.

Jerzy Polak, Bielsko-Biała i okolice – przewodnik, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1988.

Jerzy Polak, Bielsko-Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900-1945, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002.

Jerzy Polak, Bielsko-Bialskie studia muzealne 1, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1993.

Jerzy Polak, Bielsko-Bialskie studia muzealne 2, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1995.

Jerzy Polak, Bielsko-Bialskie studia muzealne 3, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1997.

Jerzy Polak, Dzieje Mikuszowic Krakowskich, Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich, Bielsko-Biała 2008.

Jerzy Polak, Groby burmistrzów, komisarzy rządowych i prezydentów Białej, Bielska i Bielska-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2011.

Jerzy Polak, Przewodnik po Bielsku-Białej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 2000.

Jerzy Polak, Strażnice Bielska-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009.

Jerzy Polak, Zarys dziejów Lipnika, Stowarzyszenie „Lipnik, Bielsko-Biała 2002.

Jerzy Polak i Janusz Spyra red., Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej i Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1996.

Jerzy Polak i Mieczysław Tomiczek, Bielsko-Biała w starej fotografii, Urząd Miejski w Bielsku-Białej i Bielskie Zakłady Graficzne, Bielsko-Biała 1991.

Jerzy Polak i Mieczysław Tomiczek, Bielsko-Biała Straconka, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1994.

Joanna Jurgała-Jureczka, Historie zwyczajne i nadzwyczajne czyli znani literaci na Śląsku Cieszyńskim, Biblioteka Miejska w Cieszynie, Cieszyn 2009.

Józef Boguniowski, Zarys dziejów parafii pw. Chrystusa Króla w Bielsku-Białej Leszczynach,  Bielsko-Biała 1998.

Józef Kuś, Szkice z dziejów kościelnych Bielska-Białej, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1984.

Karl Schnür i Alois Kremsa, Kamitz, das deutsche Dorf der Sprachinsel Bielitz-Biala am Rand der Schlesischen Beskiden, Mähr.-Schles, Heimatmuseum 1995.

Krzysztof Mecner, 90 lat Bialskiego Klubu Sportowego Stal, BKS Stal w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.

Monika Broda i Wiesław Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice – historia pocztówką pisana, Oficyna Wydawnicza M-C, Bielsko-Biała 2002.

Monika Ćwikowska-Broda i Wiesław Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice – historia pocztówką pisana, Oficyna Wydawnicza M-C, Bielsko-Biała 2008.

Piotr Kenig, Dawne atelier fotograficzne Bielska i Białej, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1994.

Piotr Kenig, Zarys dziejów luteranizmu w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000.

Piotr Kenig i Wioletta Stysińska, Zarys dziejów bielskiego przemysłu i przewodnik po ekspozycji włókienniczej, Muzeum w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008.

Piotr Kenig i Wojciech Kominiak, Bielsko-Biała na dawnej pocztówce w czasach monarchii austro-węgierskiej, WMW Mirosław Caputa, Bielsko-Biała 2001.

Władysław Cygonik, Historia czcionką pisana, Beskidzka Oficyna Wydawnicza, Bielsko-Biała 1983.

W. Czaja, A. Hajduk, A. Hałatek, B. Lubosz, B. Turno, Przewodnik po ziemi bielsko-bialskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1968.

Bielsko-Biała. Murale, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016.

Bielsko-Bialskie prace historyczne. Tom 1, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Haskala, Jaworze 2014.

Księga pamiątkowa kas oszczędności w Małopolsce, Związek Polskich Kas Oszczędności, Lwów 1927.

Szląsk austryacki słowem i ołówkiem na podstawie najnowszych źródeł przedstawiony, Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego, Warszawa 1888.

Czasopisma, artykuły

Anita Szymańska, Agnieszka Ściera, Złota nić historii, 2B Style Nr 1/2012, Mediani – Anita Szymańska, Bielsko-Biała 2012.

Dionizy Moska, Historia aptekarstwa śląskiego – Stefan Ganszer, Apothecarius Nr 11/2006, Okręgowa Rada Aptekarska, Katowice 2006.

Franciszek Jężak, Kopalnia minerałów w Starym Bielsku, Kalendarz Beskidzki 1992, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1992.

Franciszek Jężak, Dzieje Cygańskiego Lasu, Kalendarz Beskidzki 1996, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1996.

Jacek Kachel, Bohater czy heretyk ?, red. Jan Picheta, Kalendarz Beskidzki 2011, Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała 2011.

Jacek Kachel, Łodygowice na starej fotografii, Gmina Łodygowice, Łodygowice 2017.

Jan Leszek Ryś, Zapomniane Leszczyny, Kalendarz Beskidzki 2000-2001, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 2000.

Jerzy Klistała, Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 1925-1949, Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2005.

Łukasz Czajka, Bielsko-Biała, Aqua Vitae – Ekskluzywny Magazyn o Alkoholach Nr 6/2020, Aqua Vitae, Warszawa 2020.

Marcin Płużek, Austriacka tajemnica, Kronika Beskidzka Nr 7/2007, Spółka z o.o. Prasa Beskidzka, Bielsko-Biała 2007.

Maria Bartnicka, Osiemdziesiąt lat bielskich szkół ekonomicznych, Kalendarz Beskidzki 1996, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1996.

Marta Ślusarczyk, Cementownia Szczakowa – historia i teraźniejszość, Wiadomości Konserwatorskie 43/2015, Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Warszawa 2015.

Piotr Kenig, Bartelmussowie – od wełny i od śrub, Relacje Interpretacje Nr 2/2018, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

Piotr Kenig, Batheltowie cz. 1, Relacje Interpretacje Nr 4/2018, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

Piotr Kenig, Batheltowie cz. 2, Relacje Interpretacje Nr 1/2019, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2019.

Piotr Kenig, Bialskie fabryki Hessów, Relacje Interpretacje Nr 4/2013, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.

Piotr Kenig, Bialscy postrzygacze i fabrykanci sukna Lukasowie, Relacje Interpretacje Nr 1/2013, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.

Piotr Kenig, Familia Josephych znana i nieznana cz. 1, Relacje Interpretacje Nr 1/2015, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2015.

Piotr Kenig, Familia Josephych znana i nieznana cz. 2, Relacje Interpretacje Nr 2/2015, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2015.

Piotr Kenig, Försterowie sukiennicy i fabrykanci z Bielska cz. 1, Relacje Interpretacje Nr 1/2017, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017.

Piotr Kenig, Försterowie sukiennicy i fabrykanci z Bielska cz. 2, Relacje Interpretacje Nr 2/2017, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017.

Piotr Kenig, Försterowie sukiennicy i fabrykanci z Bielska cz. 3, Relacje Interpretacje Nr 3/2017, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017.

Piotr Kenig, Od wełny do sukna w fabryce Jankowskiego, Wystawnik Nr 2/2016, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016.

Piotr Kenig, Przed stu laty w Bielsku-Białej czyli modowe zakupy pradziadków, Wystawnik Nr 3/2014, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014.

Piotr Kenig, Rodzina Schwabe – dzwony, krosna, elektromotory, Relacje Interpretacje Nr 1/2016, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016.

Piotr Kenig, Z dziejów bielskiego garnizonu wojskowego 1872-1895, Bielsko-Bialskie Studia Muzealne t. 1, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1993.

Piotr Kenig, Z historii rodziny Pieschów, Relacje Interpretacje Nr 1/2018, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

Piotr Kenig, Z historii zapomnianego tzw. cmentarza cholerycznego w Bielsku, Bielsko-Bialskie prace historyczne t. 1, Haskala, Jaworze 2014.

Sławomir Horowski, Krzyże na pamiątkę, Kronika Beskidzka Nr 15/2006, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2006.

Sławomir Horowski, Ogień, krew i potop, Kronika Beskidzka Nr 9/2005, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2005.

Sławomir Horowski, Sekrety bielskich nekropoli, Kronika Beskidzka Nr 44/2008, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2008.

Sławomir Horowski, Śmierć nad Białą – Zapomniany obóz w Mikuszowicach, Kronika Beskidzka Nr 51-52/2000, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2000.

Sławomir Horowski, Śmierć nad Białą – Ubecki obóz, Kronika Beskidzka Nr 14/2001, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2001.

Sławomir Horowski, Tajemnice leszczyńskich świątków, Kronika Beskidzka Nr 51-52/2000, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2000.

Stanisław Biłka, Blask dawnego Bielska, Kalendarz Beskidzki 2013, Towarzystwo Miłośników Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała 2012.

Stanisław Stojałowski, Otwarcie domu polskiego chrześciańsko-ludowego w Bielsku, Wieniec-Pszczółka Nr 42/1902, Drukiem Jan i Karol Handla, Stanisław Stojałowski, Bielsko 1902.

Władysław Czaja, Kamienicy droga do miasta, Kalendarz Beskidzki 1983, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1983.

Władysław Imielski, Pożary niszczyły miasto, Kalendarz Beskidzki 1984, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1984.

Władysław Imielski, Najstarsza biblioteka publiczna na Śląsku, Kalendarz Beskidzki 1970, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 1970.

Wojciech Kominiak, Ile pozostało z zielonego piękna?, Kalendarz Beskidzki 2004, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 2004.

Zdzisław Maria Okuljar, Film rysunkowy, Kalendarz Beskidzki 1963, Towarzystwo Miłośników Bielska-Białej, Bielsko-Biała 1963.

Zdzisław Świerk, Historia kamiennego lwa, Kalendarz Beskidzki 2003, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Bielsko-Biała 2003.

Bielsko otrzymuje wkrótce łaźnię, Gazeta Beskidzka 28/1938, Wydawca Józef Miodoński, Druk Gustaw Jenkner, Bielsko-Biała 1938.

Burzliwe życie Maruszeczki, Siedem Groszy Nr 29/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Conocne obławy w Bielsku, Siedem Groszy Nr 17/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Drugi wyrok śmierci na Maruszeczkę, Siedem Groszy Nr 55/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Baron (Bielsko) zwycięzcą wyścigu ulicami Bielska, Siedem groszy Nr 235/1934, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Sosnowiec 1934.

Grunwald w Bielsku, Wieniec-Pszczółka Nr 43/1902, Drukiem Jan i Karol Handla, Stanisław Stohandel, Bielsko 1902.

Kryty basen pływacki w Bielsku, Echo Beskidzkie 1/1939, Komitet Wydawniczy czasopisma “Zjednoczenie Śląskie”, Bielsko 1939.

Maruszeczko przebrany za kobietę, Siedem Groszy Nr 34/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Maruszeczko skazany na śmierć po raz pierwszy, Siedem Groszy Nr 53/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Maruszeczko synem arystokraty?, Siedem Groszy Nr 19/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Maruszeczko wciąż marzy o ucieczce, Siedem Groszy Nr 26/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Maruszeczko w rękach policji, Siedem Groszy Nr 16/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Maruszeczko zawisł na szubienicy, Siedem Groszy Nr 218/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Nad brzegiem pamięci …, Kronika Beskidzka Nr 27/1994, Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała 1994.

Na marginesie bielsko-bialskiego wyścigu motocyklowego, Siedem groszy Nr 237/1934, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Sosnowiec 1934.

Napad i gwałty Niemców, Wieniec-Pszczółka Nr 43/1902, Drukiem Jan i Karol Handla, Stanisław Stohandel, Bielsko 1902.

Obchód narodowy w Bielsku, Wieniec-Pszczółka Nr 43/1902, Drukiem Jan i Karol Handla, Stanisław Stohandel, Bielsko 1902.

Objekt, którym można się szczycić, Gazeta Beskidzka Nr 42/1939, Wydawca Józef Miodoński, Druk Gustaw Jenkner, Bielsko-Biała 1939.

Odkrycie starego cmentarza, Gwiazdka Cieszyńska Nr 75/1934, Komitet Wydawniczy “Dziedzictwa”, Cieszyn 1934.

Ostatnia droga Żwirki i Wigury, Siedem groszy Nr 116/1932, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Sosnowiec 1932.

Otwarcie pierwszej szkoły lotniczej w Bielsku, Siedem groszy Nr 150/1936, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Sosnowiec 1936.

Pierwsza polska firma w Bielsku, Gwiazdka Cieszyńska Nr 14/1906, Franciszek Tomiczek, Cieszyn 1906.

Pięciokrotna kara śmierci grozi Maruszeczce, Siedem Groszy Nr 18/1938, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Katowice 1938.

Pod Beskidami, Gwiazdka Cieszyńska Nr 38/1896, Karol Prochaska, Cieszyn 1896.

Pokaz mody polskiej w parku miejskim w Białej, Echo Beskidzkie Nr 53/1939, Komitet Wydawniczy czasopisma Zjednoczenie Śląskie w Bielsku, Bielsko 1939.

Powódź w powiecie bielskim, Gwiazdka Cieszyńska Nr 64/1915, ks. Józef Londzin, Cieszyn 1915.

Rozmaitości, Gwiazdka Cieszyńska Nr 41/1853, Karol Prochaska, Cieszyn 1853.

Rozmaitości, Gwiazdka Cieszyńska Nr 4/1875, Karol Prochaska, Cieszyn 1875.

Samobójstwo Wanatowej, Echo Beskidzkie Nr 32/1938, Komitet Wydawniczy czasopisma Zjednoczenie Śląskie w Bielsku, Bielsko 1938.

Skrzydła Polski okryte kirem żałoby, Siedem groszy Nr 114/1932, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Sosnowiec 1932.

Wiadomości Urzędu Patentowego Zeszyt 12, Urząd Patentowy w Warszawie, Warszawa 1930.

W gnieździe hakatyzmu w Polsce, Ilustracja Iskry Nr 5, Sosnowiec 1925.

Wykaz patentów udzielonych przez Urząd Patentowy w Warszawie w roku 1939, Urząd Patentowy w Warszawie, Warszawa 1941.

Wielkie wyścigi motocyklowe w Bielsku, Ilustrowany Kuryer Sportowy Raz, Dwa, Trzy Nr 35/1934, Zakłady Graficzne Ilustrowanego Kuryera Codziennego w Krakowie, Kraków 1934.

Wylew w Białej, Gwiazdka Cieszyńska Nr 64/1915, ks. Józef Londzin, Cieszyn 1915.

Z Białej, Gwiazdka Cieszyńska Nr 9/1875, Karol Prochaska, Cieszyn 1875.

Z Cieszyna i okolicy, Gwiazdka Cieszyńska Nr 3/1898, Karol Prochaska, Cieszyn 1898.

Z Rady gminnej miasta Bielska, Echo Beskidzkie 27/1938, Komitet Wydawniczy czasopisma “Zjednoczenie Śląskie”, Bielsko 1938.

Żałobna podróż bohaterów, Siedem groszy Nr 115/1932, Zakład Graficzny i Wydawniczy Polonia S.A., Sosnowiec 1932.

Żyd zabójca Norman skazany na 6 lat więzienia, Gwiazdka Cieszyńska Nr 13/1938, Komitet Wydawniczy, Cieszyn 1938.

Żyd zastrzelił robotnika polskiego, Gwiazdka Cieszyńska Nr 74/1937, Komitet Wydawniczy, Cieszyn 1937.

Pozostałe źródła

I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, http://www.kopernik.bielsko.pl [dostęp: 21.05.2018].

18 Batalion Powietrznodesantowy, http://18bpd.wp.mil.pl [dostęp: 23.11.2019].

Aeroklub Bielsko-Bialski, http://www.epba.pl [dostęp: 23.03.2019].

Befaszczot, http://www.befaszczot.com.pl/nasza-historia [dostęp: 19.12.2021].

Bielsko-Biała: Chcą oświetlić witraż, Katarzyna Górna-Oremus, https://beskidzka24.pl/bielsko-biala-chca-oswietlic-witraz [dostęp: 10.04.2022].

Bracia Deutsch, Dariusz Falecki, https://www.ppoz.pl/zajrzyj-do-srodka/historia-i-tradycje/771-bracia-deutsch [dostęp: 25.10.2020].

Bursa dla dziewcząt Sióstr Szkolnych de Notre Dame, http://www.bursassnd.pl/index.php/obraz-bursy [dostęp: 15.10.2019].

Cmentarz rzymskokatolicki parafii pw. św. Mikołaja, Rys historyczny, http://www.cmentarzgrunwaldzka.pl [dostęp: 20.08.2018].

Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej, https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/407-bielsko-biala/114-cmentarze/7222-cmentarz-zydowski-w-bielsku-bialej-ul-cieszynska-92 [dostęp:04.04.2019].

Dawniej niż wczoraj, Jacek Kachel, http://jacekkachel.blogspot.com/2017/10/z-przeszosci-bielska-biaej-biaa.html [dostęp: 20.12.2020].

Dom Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, https://www.dpsos-bielsko.pl [dostęp: 06.05.2019].

Duma Cygańskiego Lasu, Jacek Kachel, http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/40807/duma-cyganskiego-lasu-basen-z-drewniana-zabudowa-zdjecia [dostęp: 11.04.2020].

Felix Riesenfeld, Geni A My Heritage Company, https://www.geni.com/people/felix-riesenfeld/6000000026828076812 [dostęp: 11.02.2020].

Historia Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, Arkadiusz Stasicki, Bielskie Pogotowie Ratunkowe, http://www.pogotowie.bielsko.pl/historia [dostęp: 23.05.2021].

Historia bielskiej straży, http://www.straz.bielsko.pl/historia/historia-bielskiej-strazy [dostęp: 24.11.2018].

Historia Bielskiej Szkoły Przemysłowej, Rafał Butor, http://www.bsp.bielsko.pl/wp-content/uploads/2013/10/Historia-BSP_.pdf [dostęp: 03.05.2018].

Katolicki Dom Opieki „Józefów”, http://www.kikjozefow.org.pl [dostęp: 04.04.2020].

Kluby Makabi, http://www.olszowka.most.org.pl [dostęp: 02.08.2018].

Klub Sportowy “Hakoah”, http://www.olszowka.most.org.pl/klhakoah.htm [dostęp: 03.03.2019].

Komunalna Kasa Oszczędności miasta Bielska, Maria Kocych-Imielska, Archiwum Państwowe w Katowicach Odział w Bielsku-Białej, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/133222 [dostęp: 29.03.2022].

Majora Adolfa życiowe przypadki, Jacek Kachel, https://www.youtube.com/watch?v=9v9-BTOpxQ4 [dostęp: 28.12.2020].

Marzec 68. Mapa protestów Bielsko-Biała, Jarosław Neja, Instytut Pamięci Narodowej 2017, http://www.marzec1968.pl/ [dostęp: 30.12.2017].

Mewa, Śląska Fabryka Wyrobów Metalowych w Bielsku, https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/407-bielsko-biala/103-handel-przemysl-uslugi/190558-mewa-slaska-fabryka-wyrobow-metalowych-w-bielsku [dostęp: 25.07.2021].

Niemiecki cmentarz wojskowy pod Dębowcem, Piotr Kenig, http://www.region.beskidia.pl/bielsko_-_biala_tego_juz_nie_ma_niemiecki_cmentarz_wojskowy_pod_debowcem.html [dostęp: 11.12.2017].

Niewolnicy Bossa, Marek Chyliński, Katowice 2016, https://silesion.pl/niewolnicy-bossa [dostęp: 11.10.2017].

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białej, http://www.biala.luteranie.pl [dostęp: 10.09.2018].

Parafia św. Małgorzaty w Bielsku-Białej – Kamienica, http://www.parafiakamienica.bielsko.pl [dostęp: 05.10.2018].

Statut Kasy Chorych w Białej, Okręgowy Związek Kas Chorych w Krakowie, Kraków 1932.

Statut Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Bielska, Kasa Oszczędności, Bielsko 1929.

Studio Filmów Rysunkowych, http://www.sfr.com.pl [dostęp:22.01.2019].

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bielsku-Białej im. Macierzy Szkolnej, https://sp3bb.pl [dostęp: 18.04.2021].

Ustawa z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby [Dz.U. z 1920 r. Nr 44 poz. 272].

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych [Dz.U. z 1927 r. Nr 106 poz. 911].

Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, https://www.wf-ib.de/en/about-us/history/from-1875 [dostęp: 17.10.2021].

Wirtualny Sztetl, https://sztetl.org.pl [dostęp: 11.09.2018].

Właściciele zakładów przemysłowych – fabrykanci, B. Krzempek, http://www.biala.luteranie.pl/?page_id=355 [dostęp: 15.03.2020].

Wspomnienie o Elwirze Kamińskiej, Kazimiera Maria Pyka, http://kazimierapyka.blogspot.com/2009/09/wspomnienie-o-pani-elwirze-kaminskiej.html [dostęp: 10.05.2020].

Viktor (Victor) Schaeffer, Geni A My Heritage Company, https://www.geni.com/people/Viktor-Schaeffer/6000000013130453332 [dostęp: 11.02.2020].

Villa Laskowa 1890, https://www.villalaskowa.pl [dostęp: 05.02.2020].

Zorba dla włókniarzy cz. 1, Maciej Chrobak, http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/35293/zorba-dla-wlokniarzy-cz-i [dostęp: 05.09.2017].

Zorba dla włókniarzy cz. 2, Maciej Chrobak, http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/35293/zorba-dla-wlokniarzy-cz-ii [dostęp: 05.09.2017].

Żydowska szkoła ludowa w Bielsku, Wirtualny Sztetl, https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/407-bielsko-biala/102-oswiata-i-kultura/27016-zydowska-szkola-ludowa-w-bielsku [dostęp: 25.09.2019].

Żydzi Bielska i Białej – historia wspólnoty żydowskiej, Katolicka Agencja Informacyjna rk / js, https://ekai.pl/zydzi-bielska-i-bialej-historia-wspolnoty-zydowskiej [dostęp: 09.11.2019].

Odezwa Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej Krakowie w sprawie upaństwowienia Gimnazjum Realnego i Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Białej, oraz Gimnazjum Realnego w Orłowej i przedstawiająca stan tych szkół. Sprawa pokrycia długów, Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie, Kraków 1911.