Przejdź do treści
Strona główna > Skwer Esperanto

Skwer Esperanto

Skwer Esperanto.

W 1889 roku podczas porządkowania terenu w związku z budową ulicy Cesarza Franciszka Józefa prowadzącej z centrum miasta do nowego dworca kolejowego, Bielsko Bialskie Towarzystwo Upiększania Miasta (Bielitz Bialaer Verschönerungsverein) złożyło do władz Bielska wniosek o udzielenie dotacji na sfinansowanie założenia parku na skarpie pomiędzy obecnymi ulicami Ludwika Zamenhofa, Wałową i 3 Maja. W styczniu 1890 roku Rada Miejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek i podjęła decyzję o przeznaczeniu na ten cel kwoty w wysokości 250 florenów. Po otrzymaniu środków, na uporządkowanym terenie, Towarzystwo założyło trójkątny skwer z krzewami, drzewami, drewnianymi ławkami oraz szaletem publicznym.

Skwer Esperanto.

Karta pocztowa: Bielitz – Kaiser Franz Josefstrasse. Autor: b.d. Wydawca: b.d. Rok: 1915. Źródło: Reprodukcja. Domena: publiczna.

Początkowo skwer od ulicy Cesarza Franciszka Józefa oddzielała drewniana balustrada, którą z upływem czasu zamieniono na kamienną. Przez park przebiegała centralnie wytyczona alejka, a na niższy poziom ulicy prowadziły schody z kamiennymi balustradami. Park szybko stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez bielszczan. Z uwagi na brak środków na utrzymanie zieleńca, Towarzystwo Upiększenia Miasta wystąpiło do Rady Miasta z wnioskiem o przejęcie skweru przez miasto. Do prośby tej władze miejskie przychyliły się w listopadzie 1894 roku. Park został przejęty przez miasto, a jego utrzymanie powierzono miejskiemu ogrodnikowi – Franciszkowi Chlupacowi seniorowi.

Skwer Esperanto.

fot. Dawny park, obecnie Skwer Esperanto w 2017 r.

Skwer Esperanto – dawny park pomiędzy ulicami Cesarza Franciszka Józefa obecnie 3 Maja, Ludwika Zamenhofa i Wałową