Przejdź do treści
Strona główna > Plac Ratuszowy

Plac Ratuszowy

W drugiej połowie XIX wieku w miejscu dzisiejszego placu Ratuszowego, znajdowało się targowisko zwane „świńskim rynkiem”. Na targowisku handlowano zwierzętami gospodarskimi, głównie świniami. W 1869 roku wzniesiono pierwszy budynek przy placu – była to fabryka sukna Franciszka Vogta, w którym obecnie mieszczą się wydziały Urzędu Miejskiego. Dwadzieścia jeden lat później nieopodal fabryki, wybudowano pierwszą w Białej remizę Bielsko-Bialskiej Ochotniczej Straży Pożarnej i tak też nazwano plac. Jednak nazwa plac Straży Pożarnej nie utrzymała się długo, bowiem w 1897 roku po wybudowaniu na placu, nowego ratusza miejskiego została zmieniona na Ratuszowy. W tym samym okresie obok ratusza powstał park miejski. W kolejnych latach przy placu wybudowano kamienicę Alojzy Gwoździowskiej – pomiędzy remizą strażacką a fabryką Vogta, fabrykę sukna Friedricha Tislowitza – obecny gmach Urzędu Stanu Cywilnego i budynek Banku Gospodarstwa Krajowego. Po prawej stronie ratusza w latach 1912-1913 wybudowano posiadający 526 miejsc Kinoteatr Miejski, który po II wojnie światowej funkcjonował jako kino „Wanda”. Budynek kina nie wytrzymał jednak próby czasu. W 1972 roku podczas prac remontowych, w wyniku zaniedbań naruszono jego zniszczoną konstrukcję, co doprowadziło do przymusowej rozbiórki. W 1979 roku po wybudowaniu obecnych ulic Dmowskiego i Konfederatów Barskich na placu zamknięto przelotowy ruch kołowy, a w roku 1990 powrócono do nazwy placu Ratuszowy, który po II wojnie światowej nosił nazwę Bohaterów Stalingradu.

Targ Świński, pl. Straży Pożarnej, pl. Bohaterów Stalingradu – Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy