Przejdź do treści
Strona główna > Fabryka Franza Vogta

Fabryka Franza Vogta

Fabryka Vogta.

W 1869 roku na tzw. Targu Świńskim w Białej wzniesiono pierwszą budowlę – dwukondygnacyjną fabrykę sukna Franza Vogta, którą w 1905 roku podwyższono o kolejne piętro. W 1922 roku w miejscu budynków stojących obok fabryki, firma budowlana Karol Korn S.A. wzniosła nowoczesną, mocno przeszkloną, żelbetową halę tkalni z zaokrąglonym narożnikiem i narożną rotundą. Nowa inwestycja dodała uroku fabryce Vogta i pozbawiła ją wyglądu typowej budowli przemysłowej.

Fabryka Vogta.

fot. Budynek dawnej fabryki sukna Franza Vogta.

W 1932 roku właścicielem zabudowań fabrycznych został sukiennik Fryderyk Tislowitz. Jego fabryka posiadała przędzalnię wełny, tkalnię, farbiarnię, wykończalnię i zatrudniała około dwustu siedemdziesięciu pracowników. Głównym produktem opuszczającym hale fabryczne były kamgarny-tkaniny z wełny czesankowej.

Fabryka Vogta.

fot. Żelbetowa hala tkalni z zaokrąglonym narożnikiem i narożną rotundą.

Podczas II wojny światowej fabryka podlegała przymusowemu zarządowi niemieckiemu, a funkcję zarządcy w tamtym okresie pełnił poprzedni jej właściciel – Franz Vogt. Po zakończeniu działań wojennych w czerwcu 1945 roku, na podstawie zarządzenia ministra przemysłu fabrykę Tislowitza, oraz wszystkie dawne prywatne fabryki sukna objęto zarządem państwowym. Od lat pięćdziesiątych hale fabryczne stanowiły część Zakładów Przemysłu Wełnianego im. J. Magi. W tym okresie po raz kolejny nadbudowano obiekt.

W 2001 roku dawna fabryka Vogta została oddana do użytku jako budynek Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Podczas trwających kilka lat prac adaptacyjnych przebudowano jej wnętrze, zamieniając hale na pomieszczenia biurowe oraz zmieniono elewację.

Fabryka Vogta, Fabryka Tislowitza, oddział Zakładów Przemysłu Wełnianego im. J. Magi, Urząd Miejski w Bielsku-Białej – pl. Ratuszowy 6