Przejdź do treści
Strona główna > Dom Ludowy w Leszczynach

Dom Ludowy w Leszczynach

Dom Ludowy w Leszczynach.

Pierwsze kółka rolnicze na ziemiach polskich powstały w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Celem ich działalności było podnoszenie poziomu rolnictwa i krzewienie idei przywiązania polskich chłopów do ziemi. Na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku leszczyńscy rolnicy założyli Kółko Rolnicze w Leszczynach. Jego członkami byli polscy chłopi z Leszczyn i Straconki posiadający niewielkie gospodarstwa rolne oraz inni mieszkańcy pracujący w okolicznych fabrykach. Do kółka należeli również członkowie polskiej elity ówczesnych Leszczyn — kierownik szkoły oraz miejscowy ksiądz. Oprócz rozwijania kultury rolnej towarzystwo prowadziło działalność budowlaną, handlową i pomocową.

W 1912 roku staraniem Kółka Rolniczego w Leszczynach wzniesiono przy obecnej ulicy Straconki budynek Domu Ludowego. W budynku znajdował się sklep Kółka Rolniczego, czytelnia T.S.L. oraz kasa pomocowa. Placówka organizowała kursy, których celem było podnoszenie praktycznych umiejętności mieszkańców Leszczyn, w tym m.in. szycia, haftowania i cerowania. Z upływem lat obok budynku wzniesiono salę teatralną oraz mieszkania dla nauczycieli i kilku rodzin robotniczych.

Dom Ludowy w Leszczynach.

fot. Budynek dawnego Domu Ludowego w Leszczynach w 2024 r.

W styczniu 1919 roku arcyksiążę Stefan Habsburg podarował towarzystwu ponad 7 hektarów ziemi. Na gruntach tych wzniesiono między innymi w 1917 roku polską ochronkę dla sierot, młyn parowy, a 1924 roku okazałą kaplicę. Darowizna od Habsburgów kolejnych gruntów, podczas parcelacji majątku na Złotych Łanach umożliwiła towarzystwu prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.

Budynek Domu Ludowego w Leszczynach – Bielsko-Biała, ul. Straconki 16