Przejdź do treści

Dom Korna

Jednym z pierwszych projektów wybitnego bielskiego architekta, żydowskiego pochodzenia Karola Korna, był projekt jego własnego domu, który wzniesiono w latach 1882-1883 przy obecnej ulicy Mickiewicza. Wybudowana kamienica była typowym przykładem budynku mieszkalnego typu miejskiego o… Czytaj dalej »Dom Korna

Stary rynek w Bielsku.

Rynek w Bielsku

Usytuowany na Wzgórzu Miejskim rynek, powstał już w czasach średniowiecza i stanowił centrum ówczesnego miasta Bielsko. Miał kształt prostokąta, a z jego narożników wybiegały po dwie prostopadłe do siebie wąskie uliczki. Od średniowiecza do XV… Czytaj dalej »Rynek w Bielsku

Willa Schneidera

Rezydencja fabrykanta juty Hermana Schneidera przy obecnej ulicy Mickiewicza 27, została wybudowana w latach 1903-1905 według projektu bielskiego architekta Andreasa Walczoka. Herman Schneider był właścicielem tkalni lnu w bielskiej dzielnicy Dolne Przedmieście nad rzeką Białą.… Czytaj dalej »Willa Schneidera

Nowa remiza w Bielsku

Z dedykacją dla bielsko-bialskich strażaków. „Jeśli los ofiaruje ci skrzydła… nic ci po nich, jeżeli nie pragniesz posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi” – Seneka. Nowa remiza dla Bielsko-Bialskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oddana do… Czytaj dalej »Nowa remiza w Bielsku

Szkieletor.

„Bielski szkieletor”

Biurowiec Fabryki Samochodów Małolitrażowych „FSM”, wybudowany na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Według planów, w budynku miały mieścić się: administracja FSM, biblioteka, stołówka, przychodnia lekarska. W latach osiemdziesiątych XX wieku prace budowlane zostały wstrzymane przez… Czytaj dalej »„Bielski szkieletor”

Galeria Sfera.

Galeria „SFERA”

Centrum handlowo – rozrywkowo – usługowe, składające się z dwóch budynków: północnego – „SFERA I”, oddanego do użytku w 2001 roku i południowego – „SFERA II”, oddanego do użytku 2009 roku. Pierwotna nazwa galerii miała… Czytaj dalej »Galeria „SFERA”

Kapliczka w Straconce.

Kapliczka w Straconce

Przy skrzyżowaniu obecnych ulic Górskiej i Wspólnej w Straconce stoi wzniesiona około 1830 roku murowana kapliczka kryta gontem. Do roku 1873, kiedy w Straconce wybudowano kościół parafialny, kapliczka służyła lokalnym mieszkańcom do odprawiania wszelkich nabożeństw.… Czytaj dalej »Kapliczka w Straconce