Przejdź do treści
Strona główna > “Szkieletor”

“Szkieletor”

Biurowiec Fabryki Samochodów Małolitrażowych „FSM” wybudowany początkiem lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Według planów w budynku miały mieścić się: administracja FSM, biblioteka, stołówka, przychodnia lekarska. W latach osiemdziesiątych prace budowlane zostały wstrzymane przez ówczesną dyrekcję. Po przejęciu fabryki przez Włochów prac nie wznowiono. W dniu 3 lipca 2008 roku budynek został wyburzony. Przez ostatnie lata swojego istnienia budowla służyła jako przestrzeń reklamowa. Dla wielu mieszkańców Bielska-Białej obiekt zwany czasami “Szkieletorem” był nieformalnym symbolem miasta.

Biurowiec FSM “Szkieletor” – ul. Węglowa