Przejdź do treści
Strona główna > „Bielski szkieletor”

„Bielski szkieletor”

Szkieletor.

Biurowiec Fabryki Samochodów Małolitrażowych „FSM”, wybudowany na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Według planów, w budynku miały mieścić się: administracja FSM, biblioteka, stołówka, przychodnia lekarska. W latach osiemdziesiątych XX wieku prace budowlane zostały wstrzymane przez ówczesną dyrekcję zakładu. Po przejęciu fabryki przez włoskiego Fiata prac nie wznowiono.

Bielski szkieletor.

fot. Biurowiec FSM w 2007 r.

3 lipca 2008 roku budynek został wyburzony. Przez ostatnie lata swojego istnienia budowla służyła jako przestrzeń reklamowa. Dla wielu mieszkańców Bielska-Białej obiekt zwany czasami „Szkieletorem” był nieformalnym symbolem miasta.

Bielski szkieletor, biurowiec FSM – Bielsko-Biała, ul. Węglowa