Przejdź do treści
Strona główna > Posterunek dróżnika przejazdowego

Posterunek dróżnika przejazdowego

Do zadań dróżnika przejazdowego należy obsługa wyznaczonego przejazdu kolejowego. Obsługa polega m. in. na: sterowaniu pracą szlabanu zamykającego i otwierającego ruch drogowy, bieżące monitorowanie stanu technicznego szlabanu, torów i zwrotnic umieszczonych w obrębie posterunku, odnotowywanie godziny podniesienia i opuszczenia szlabanu w dzienniku ruchu. W razie ewentualnych usterek lub innych zagrożeń dla ruchu drogowego, dróżnik przejazdowy jest zobowiązany do odpowiedniego oznakowania przejazdu, celem ostrzeżenia kierowców o ewentualnym niebezpieczeństwie.

Posterunek dróżnika przejazdowego – ul. Komorowicka