Przejdź do treści
Strona główna > Synagoga w Białej

Synagoga w Białej

Synagoga w Białej.

W 1889 roku w tzw. miejskiej części Lipnika, u zbiegu obecnych ulic Krakowskiej i Kazimierza Wielkiego, Gmina Izraelicka Lipnik-Biała wzniosła postępową synagogę. Projekt górującej nad miastem Biała murowanej świątyni w stylu neoromańskim i mauretańskim wykonał bielski architekt Karol Korn, który był również jej budowniczym. W budynku wzniesionym na planie prostokąta znajdował się przedsionek, który prowadził do głównej sali modlitewnej. Salę modlitewną otaczały wsparte na filarach trzy galerie przeznaczone dla kobiet. Oficjalne otwarcie świątyni miało miejsce 22 września 1889 roku. W uroczystościach uczestniczyły władze lokalne i duchowieństwo Białej i Lipnika. Z przemówieniem do zebranych wystąpił pełniący służbę w synagodze rabin postępowej Izraelickiej Gminy Wyznaniowej Lipnik-Biała, działacz społeczny i nauczyciel w szkole religijnej Talmud Tora – dr Nathan Glaser, który powiedział:

Przeznaczeniem tej nowo zbudowanej świątyni jest chwała jedynego Boga, który jedną ludzkość stworzył, ogarniając ją jednakową miłością i pragnąc, by w osobach Izraelity jak Nieizraelity doznawała równej miłości i szacunku”.

Z synagogi korzystali Żydzi zreformowani, natomiast ortodoksi w 1889 roku utrzymywali trzy prywatne domy modlitwy.

Po wybuchu II wojny światowej, w nocy z 13 na 14 września 1939 roku, synagogę spalili bielscy Niemcy. Jej zgliszcza zostały wyburzone.

Synagoga w Białej

W latach 1889 – 1939 przy skrzyżowaniu obecnych ulic Krakowskiej i Kazimierza Wielkiego stała synagoga.

Synagoga w Białej

Synagoga w Białej.

Fotografia: Synagoga w Białej. Autor: b.d. Rok: b.d. Źródło: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej. Domena publiczna.

Synagoga w Białej – Bielsko-Biała, ul. Krakowska / ul. Kazimierza Wielkiego