Przejdź do treści
Strona główna > Nowy piękny ratusz w Białej

Nowy piękny ratusz w Białej

Pod koniec XIX wieku austro-węgierskie władze Białej uznały, że dotychczasowy budynek ratusza znajdujący się przy obecnym placu Wojska Polskiego jest niewystarczający dla rozwijającego się miasta. W związku z powyższym podjęto decyzję o budowie nowego gmachu i znaleziono inwestora, którym została Komunalna Kasa Oszczędności. W lutym 1894 roku inwestor ogłosił konkurs architektoniczny na projekt nowego ratusza, określając wymagania, które powinien spełniać gmach. Konkurs został przeprowadzony przez Austriacki Związek Inżynierów i Architektów, który w dniu 24 lipca 1894 wybrał najlepszy projekt spośród ośmiu zgłoszonych. Zwycięzcą konkursu został Emanuel Rost junior. Budowę gmachu rozpoczęto 1 września 1895 roku, a zakończono 30 września 1897 roku. Koszt budowy wyniósł 612 000 koron austro-węgierskich. Po zakończeniu budowy do nowego ratusza wprowadziły się: Komunalna Kasa Oszczędności oraz władze miejskie. Wkrótce stał się on również siedzibą policji, Towarzystwa Obywatelskiego, straży miejskiej dysponującej aresztem i muzeum miejskiego. Ostatnie piętro budynku przeznaczone było na mieszkania dla urzędników. W 1951 roku po połączeniu Bielska i Białej w jedno miasto, ratusz bialski stał się siedzibą Prezydenta Miasta, Urzędu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej Bielska-Białej.

Nowy ratusz w Białej – pl. Ratuszowy 1