Przejdź do treści
Strona główna > Studnia pastorów

Studnia pastorów

Studnia pastorów

W 1934 roku na Bielskim Syjonie, na skwerze przed kościołem pw. Zbawiciela, postawiono pomnik-fontannę, zwany Sadzawką lub Studnią Pastorów. Jego pomysłodawcą był ksiądz Richard Wagner, ówczesny proboszcz bielskiej parafii ewangelickiej, a projekt techniczny wykonała firma znanego bielskiego budowniczego Karla Korna. Pomnik wykonano z elementów grobowca rodziny żydowsko – ewangelickiej Baum i Friedlander, otrzymanych ze starego cmentarza ewangelickiego. Miał on formę granitowej tumby nagrobnej, którą napełniono wodą. Woda symbolizowała Słowo Boże, z którego czerpali bielscy pastorzy. Pomnik na początku upamiętniał księdza Theodora Haase – wybitnego działacza społecznego, zasłużonego dla życia publicznego i kultury. Haase był założycielem Diakonatu Śląskiego w Bielsku, to z jego inicjatywy powstały m.in. Śląski Ewangelicki Dom Diakonis oraz ewangelickie Seminarium Nauczycielskie. W przyszłości zamierzano umieścić pośrodku postumentu obelisk z jego medalionem. Pomysłu tego jednak nie zrealizowano. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 14 lipca 1934 roku w stulecie urodzin Theodora Haase.

Studnia Pastorów.

fot. Pomnik fontanna – Studnia Pastorów na Bielskim Syjonie.

W 1937 roku z okazji 300-lecia śmierci pastora Georga Tranosciusa (Jerzego Trzanowskiego), na brzegach czterech ścian pomnika wykuto nazwiska pastorów, zasłużonych dla społeczności ewangelickiej w Bielsku. Jerzego Trzanowskiego – autora wielu pieśni religijnych śpiewanych w kościołach ewangelickich, Lukasa Wanceliusa – inicjatora budowy kościoła św. Trójcy w Bielsku, Johanna Georga von Schmitza – który odbudował kościół po wielkim pożarze miasta w 1808 roku oraz Karla Samuela Schneidera – proboszcza i posła do parlamentu wiedeńskiego.

Po zakończeniu II wojny światowej władze komunistyczne w ramach zacierania śladów niemczyzny nakazały usunięcie napisów z pomnika, a tumbę zamieniły w klomb. Nikt nie zwrócił uwagi, że napisy i część nazwisk były w języku łacińskim. Przez wiele lat studnia była w tragicznym stanie technicznym.

W 2016 roku z inicjatywy księdza biskupa seniora Jana Szarka, obchodzącego 80 urodziny, w związku ze zbliżającym się 500-leciem Reformacji, Studnia Pastorów została odrestaurowana. Przykryto ją granitową płytą, na której umieszczono różę Lutra, a na brzegach bocznych ścian przywrócono wcześniejsze inskrypcje upamiętniające pastorów. Prace zostały sfinansowane wspólnie przez bielską parafię ewangelicką, miejski samorząd oraz jubilata, który zaproszonych na uroczystość urodzinową gości, poprosił by zamiast kwiatów i prezentów wsparli odrestaurowanie Studni.

Studnia Pastorów

fot. Płyta przykrywająca pomnik po odrestaurowaniu w 2016 r.

Studnia Pastorów, Sadzawka Pastorów – Bielsko-Biała, pl. Marcia Lutra