Przejdź do treści
Strona główna > Stary ratusz w Białej

Stary ratusz w Białej

Stary ratusz w Białej.

W 1827 roku w południowej pierzei Starego Rynku w Białej, przy wlocie obecnej ulicy Ratuszowej wybudowano jednopiętrowy budynek z przeznaczeniem na siedzibę ratusza miejskiego. Nowo wybudowany ratusz zastąpił dotychczasowy drewniany budynek magistratu, stojący na środku placu.

Stary ratusz w Białej.

fot. Budynek dawnego ratusza w Białej w 2017 r.

W 1870 roku podwyższono budynek o drugie piętro. Pod koniec XIX wieku austro-węgierskie władze miasta uznały, że ratusz jest niewystarczający dla rozwijającej się Białej i podjęły decyzję o budowie kolejnego gmachu magistratu. Po wyprowadzce urzędników miejskich w 1897 roku do nowego gmachu na obecnym placu Ratuszowym, pomieszczenia na pierwszym piętrze w kamienicy zajął Sąd Powiatowy. Na parterze znajdowała się słynna cukiernia Banasia, wielokrotnie nagradzana medalami Austriackiego Towarzystwa Sztuki Kulinarnej i Żywienia Gospodarstwa Domowego. Od 1950 roku budynek jest zwykłą kamienicą mieszkalno-sklepową.

Stary ratusz w Białej.

fot. Budynek dawnego ratusza po przeprowadzonym remoncie w 2022 r.

Stary ratusz w Białej – Bielsko-Biała, ul. 11 listopada 38