Przejdź do treści
Strona główna > Pasaż Kasy Oszczędności – kamienica z własną ulicą

Pasaż Kasy Oszczędności – kamienica z własną ulicą

Pasaż Kasy Oszczędności

Pasaż Kasy Oszczędności – kompleks mieszkalno-biurowy Kasy Oszczędności Miasta Bielska to jedno z ciekawszych rozwiązań architektonicznych w Bielsku.

W kwietniu 1908 roku zarząd Kasy Oszczędności zdecydował o zakupie kilku starych budynków stojących pomiędzy ówczesnymi ulicami Kolejową oraz Cesarza Franciszka Józefa i sąsiadujących od północy z siedzibą Kasy. Po ich wyburzeniu dyrekcja Kasy rozpisała pierwszy w mieście otwarty konkurs architektoniczny na projekt zabudowy pustych działek. Jury konkursu stanowili wyłącznie architekci oraz fachowi praktycy budowlani: Juliusz Deininger – profesor architektury, autor licznych budowli w Wiedniu, Jerzy Demski z Białej – architekt miejski Wiednia, Adolf Muller – radca budowlany z Opawy oraz Robert Friedel – radca budowlany z Bielska. Na konkurs nadesłano 20 projektów. 14 lipca 1908 roku jury przyznało jednogłośnie I nagrodę w wysokości 1500 koron wraz z decyzją wykonania, projektowi spółki wiedeńskich architektów Hansa Mayra i Teodora Mayera. Równocześnie Hansowi Mayrowi powierzono generalny nadzór nad poprawnością wykonania prac budowlanych.

W latach 1909 – 1910, na parceli o nieregularnym kształcie, wzniesiono duży kompleks budynków mieszkalno-biurowych z lokalami sklepowymi. Budowla składała się z dwóch rzędów zabudowy połączonych przewiązką, pomiędzy którymi pozostawiono wąskie przejście dla ruchu pieszego w formie ulicy noszącej nazwę Przechód. Przejście to łączyło plac Garncarski z placem Giełdowym, obecnie plac Chrobrego z placem Smolki. Naroża budowli zaakcentowano okrągłymi wykuszami wyrastającymi w strefie dachowej w formie przeszklonej rotundy. W utworzonym tzw. „Pasażu Kasy Oszczędności” znalazły miejsce m.in. kwiaciarnia Jana Bartuschki, warsztat rękawicznika Karola Diczki, owocarnia Moryca Morgensterna i sklep papierniczy Franciszka Kriegera.

Pasaż Kasy Oszczędności

fot. Kompleks mieszkalno-biurowy Kasy Oszczędności Miasta Bielska 2023 r. Widok od strony ulicy Barlickiego.

Pasaż Kasy Oszczędności

fot. Wejście na ulicę Przechód.

Pasaż Kasy Oszczędności

fot. Ulica Przechód – pasaż sklepowy.

Pasaż Kasy Oszczędności

fot. Kompleks mieszkalno-biurowy Kasy Oszczędności Miasta Bielska. Widok od strony ulicy 3 Maja.

Pasaż Kasy Oszczędności

fot. Odtworzony napis na zachodniej elewacji Pasażu „Erbaut VI Bielitzer Sparkasse 1909-1910”.

Pasaż Kasy Oszczędności – Bielsko-Biała, ul. 3 Maja, ul. Przechód, ul. Barlickiego