Przejdź do treści
Strona główna > Hotel Prezydent – Wehikuł czasu

Hotel Prezydent – Wehikuł czasu

hotel prezydent

Wybudowany w latach 1892 – 1893, przy ulicy Tunelowej, neorenesansowy, monumentalny gmach hotelu Kaiserhof. Na plac przed hotelem zajeżdżały dorożki oraz omnibus przywożąc gości hotelowych.

Hotel Kaiserhof

Karta pocztowa: Bielitz – Hotel Kaiserhof. Autor: nieznany. Wydawca: A.B.B. Rok: 1912. Źródło: Wikimedia Commons. Domena publiczna.

Hotel został wzniesiony nad tunelem kolejowym biegnącym przez centrum miasta. Jego fundamenty mają 12 metrów głębokości.

Hotel Kaiserhof

Karta pocztowa: Bielitz – Hotel Kaiserhof. Autor: nieznany. Wydawca: A.B.B. Rok: 1915. Źródło: Wikimedia Commons. Domena publiczna.

Plac przed hotelem w 1912 roku. Po lewej stronie budynku widoczne zadrzewione przejście prowadzące do letniego ogrodu hotelu Grand przy obecnej ulicy Barlickiego. Po prawej stronie, przed starym budynkiem, widoczne wejście do ogródka letniego hotelu Kaiserhof.

Hotel Prezydent

Karta pocztowa: Bielitz bei Biala – Hotel Kaiserhof. Autor: nieznany. Wydawca: B. Loinger Biala. Rok: 1912. Źródło: Wikimedia Commons. Domena publiczna.

Hotel Prezydent w 1931 roku. Na prawo od budynku hotelowego znajdował się letni ogródek hotelowy i zabudowa parterowych bazarów zwanych „Małym pasażem”. Warto zwrócić uwagę na brak schodów łączących obecne ulice 3 Maja i 11 Listopada. Schody wybudowano dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku, po wyburzeniu neorenesansowej kamienicy przy ulicy Barlickiego 7. Schody te miały status ulicy, nazywane kolejno Pasażem Lindnera, Stiegendurchgang, Pasażem Jagiellonów, a na końcu Przechodem Schodowym. Pod koniec lat trzydziestych XX wieku w miejscu południowego letniego ogródka dobudowano budynek sali restauracyjnej z kawiarnianym tarasem na dachu, który po II wojnie światowej zamieniono na budynek NOT.

Hotel Prezydent

Karta pocztowa: Bielsko – Hotel Prezydent. Autor: b.d. Wydawca: b.d. Rok: 1931. Źródło: polska-org.pl. Domena publiczna.

Hotel Prezydent

Karta pocztowa: Bielsko – Hotel Prezydent. Autor: K. Kużyk. Wydawca: Wydawnictwo Domu Katolickiego. Rok: 1938. Źródło: Biblioteka Śląska. Domena publiczna.

Hotel Kaiserhof przy Adolf Hitlerstrasse w okresie okupacji.

Hotel Prezydent

Karta pocztowa: Bielsko – Hotel Prezydent. Autor: H. Pallmann. Wydawca: H. Pallmann. Rok: b.d. Źródło: Allegro archiwum. Domena publiczna.

Hotel Kaiserhof (Dwór Cesarski), hotel Prezydent, hotel President – Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 12