Przejdź do treści
Strona główna > Kamienica Josefine Strzygowski

Kamienica Josefine Strzygowski

Kamienica Josefine Strzygowski.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku fabryka sukna na Leszczynach, prowadzona przez braci Josefa i Franza Strzygowskich, odnosiła wielkie sukcesy na rynku sukienniczym. Okres prosperity zakończył się jednak w 1872 roku, kiedy to rynek austriacki został zalany przez tanie sukna z zagranicy, a droższe sukna krajowe przestały znajdować zbyt. Problemy związane z prowadzeniem firmy przyczyniły się do problemów zdrowotnych Josefa Strzygowskiego, który zgodnie z zaleceniami lekarzy udał się na odpoczynek do Arco w południowym Tyrolu. Niestety nie dotarł na miejsce i zmarł na suchoty w marcu 1873 roku w Wilten koło Innsbrucka.

Kamienica Josefine Strzygowski.

fot. Dawna kamienica Josefine Strzygowski w 2023 r.

Po śmierci Josefa Strzygowskiego jego żona szlachcianka Josefine Frass von Friedenfeld, córka urzędnika celnego z Opawy, opuściła mieszkanie w fabryce i zakupiła dom nr 186 przy ówczesnym Nowym Rynku w Białej. Nieruchomość przebudowała na dwupiętrową kamienicę czynszową i zamieszkała w niej na pierwszym piętrze. W wydzierżawionych pomieszczeniach na parterze otwarto siedzibę działającego w Białej od 1846 roku bialskiego c.k. Urzędu Pocztowego i Telegraficznego. Josefine Strzygowski zmarła w 1909 roku.

Kamienica Josefine Strzygowski – Bielsko-Biała, pl. Wolności 6