Przejdź do treści
Strona główna > Gmach szkół średnich w Bielsku

Gmach szkół średnich w Bielsku

Gmach szkół średnich w Bielsku.

W 1873 roku przy ulicy Strzelniczej w Bielsku rozpoczęto budowę neorenesansowego gmachu szkolnego o charakterze pałacowym. Prace budowlane prowadzone były etapami. Skrzydło północne wzniesiono w latach 1873-1874, część środkową oddano do użytku w 1875 roku, a skrzydło południowe mogło przyjąć uczniów w 1883 roku. Koncepcję budowy nowego gmachu szkolnego władze miasta wypracowały już w 1871 roku, a rok później bialski architekt Emanuel Rost senior wykonał jego projekt. Koszt budowy, która była największym przedsięwzięciem budowlanym Bielska w tamtym okresie, wyniósł 300000 florenów. Jedna z anegdot związanych z budową głosiła, że budowla została wzniesiona w kształcie litery E, na cześć cesarzowej Elizabeth, żony cesarza Franciszka Józefa I. W budynku przez wiele lat działały niemieckie szkoły średnie i wydziałowe.

Gmach szkół średnich.

Karta pocztowa: Bielitz – Mittelschule. Autor: b.d. Wydawca: Heinrich Jenkner. Bielitz. Rok: 1911. Źródło: Węgierska Biblioteka Sejmowa. Domena: publiczna.

W 1874 roku w gmachu rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Przemysłowa, której zadaniem było kształcenie uczniów ubiegających się o wykształcenie techniczne o profilu mechanicznym lub budowlanym. Swoją nową siedzibę znalazła tu również najstarsza z bielskich szkół średnich Państwowa Wyższa Szkoła Realna, która rozpoczęła działalność w budynku „starej szkoły” ewangelickiej, a następnie funkcjonowała w budynku Seminarium Nauczycielskiego na Bielskim Syjonie. Szkoła przygotowywała uczniów do studiów technicznych oraz do pracy w handlu i rzemiośle. W 1875 roku w szkole miał miejsce pierwszy w Bielsku egzamin maturalny. Do gmachu przeniosło się także Państwowe Gimnazjum Humanistyczne, które rozpoczęło działalność w 1871 roku zajmując pomieszczenia ewangelickiego Alumneum. Z uwagi na ilość szkół działających w budynku, nazywano go gmachem szkół średnich. W 1913 roku po przeprowadzce Szkoły Przemysłowej do nowego gmachu przy ulicy Sixta skrzydło południowe zajęły dwie męskie szkoły powszechne.

Gmach szkół średnich.

Karta pocztowa: Gruß aus Bielitz – Mittelschulen. Autor: b.d. Wydawca: A. Kreis. Bielitz. Rok: 1901. Źródło: Archiwum Allegro. Domena: publiczna.

W 1921 roku działające w budynku dwie niemieckie szkoły średnie połączono w gimnazjum realne, które działało do 1939 roku, jako jedyna w Polsce szkoła państwowa z niemieckim językiem wykładowym. Szkoła przeznaczona była dla młodzieży pochodzącej z zamożnych mieszczańskich rodzin niemieckich i żydowskich. W latach 1921 – 1927 z pomieszczeń budynku korzystało również gimnazjum polskie.

Gmach szkół średnich.

Karta pocztowa: Bielitz – Mittelschule. Autor: b.d. Wydawca: A.B.B. Rok: 1908. Źródło: Archiwum Allegro. Domena: publiczna.

Po zajęciu miasta przez Niemców w czasie II wojny światowej okupant ulokował w budynku Średnią Szkołę Mechaniczną. Po wyzwoleniu miasta, z racji bliskości frontu, budynek został zajęty przez wojsko na cele szpitala frontowego. Po wojnie w budynku utworzono Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Obecnie w gmachu mieści się Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych.

Gmach szkół średnich.

fot. Budynek szkół średnich w 2017 r.

Gmach szkół średnich, Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych – Bielsko-Biała, ul. Juliusza Słowackiego 24