Przejdź do treści
Strona główna > Nowa szkoła ewangelicka na Bielskim Syjonie

Nowa szkoła ewangelicka na Bielskim Syjonie

nowa szkoła na bielskim syjonie

Kiedy po dziesięciu latach funkcjonowania, budynek szkolny na Bielskim Syjonie okazał się przestarzały i niewystarczający, w latach 1792-1794 wybudowano nowy budynek szkolny. Na parterze mieściły się cztery sale lekcyjne, które użytkowane były do 1914 roku. Na piętrze znajdowały się mieszkania pastora i rektora szkoły. Na dachu budynku wzniesiono wieżyczkę, w której w 1795 roku umieszczono dzwon i zegar. Wyposażenie szkoły w dzwon było fortelem wobec władz, które zabraniały innowiercom budowania wież przy domach modlitwy. Dźwięk „szkolnego” dzwonu informował wiernych o nabożeństwach w pobliskim domu modlitwy, a władzom tłumaczono, że dzwoni on na dzieci. 6 czerwca 1808 roku podczas pożaru miasta szkoła uległa zniszczeniu, jednak dzięki staraniom lokalnej społeczności i innych parafii, udało się ją odbudować w tym samym roku.

Obecnie w budynku mieści się plebania parafii ewangelicko-augsburskiej w Bielsku, bielski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Niesłyszących.

Nowa szkoła ewangelicka w Bielsku.

Budynek nowej szkoły ewangelickiej w Bielsku.

Nowa szkoła ewangelicka na Bielskim Syjonie – pl. Marcina Lutra 12