Przejdź do treści
Strona główna > Ewangelicki sierociniec – „Soar”

Ewangelicki sierociniec – „Soar”

Sierociniec ewangelicki - Soar

W 1861 roku Theodor Haase – ewangelicki pastor bielskiego zboru, członek Rady Miasta Bielsko założył Bielski Ewangelicki Związek Kobiet. Początkowo panie należące do związku prowadziły ochronkę dla małych dzieci, którą w 1872 roku przekształcono w sierociniec dla dziewcząt. Od 1897 roku działalność placówki poszerzono o sierociniec dla chłopców. W latach 1906–1907 bielska parafia ewangelicka, dzięki wsparciu wiernych, wzniosła na Bielskim Syjonie przy obecnej ulicy Modrzewskiego nowy budynek domu dla sierot. Placówka posiadała znacznie wyższy standard niż dotychczasowa.

Ewangelicki sierociniec.

Karta pocztowa: Bielitz – Evangelisches Waisenhaus. Autor: b.d. Wydawca: K.E.T.B. Rok: b.d. Źródło: Monika Broda i Wiesław Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice – historia pocztówką pisana, Oficyna Wydawnicza M-C, Bielsko-Biała 2002. Domena: publiczna.

We wrześniu 1939 roku, po zajęciu miasta przez Niemców, Ewangelicki Związek Kobiet w Bielsku przekazał dom sierot wraz z całym majątkiem na rzecz Narodowosocjalistycznej Opieki Społecznej – NSV.

Po zakończeniu II wojny światowej w budynku funkcjonował „Dom Małego Dziecka” kierowany przez diakonisę – Marię Martinek, w którym znalazło schronienie kilkadziesiąt sierot. Placówka funkcjonowała do lat pięćdziesiątych XX wieku, tj. do czasu, kiedy Maria Martinek została poinformowana przez ówczesne władze, że ze względów wyznaniowych placówka może funkcjonować jedynie, jako jednostka świecka. Upaństwowiony sierociniec – „Dom dziecka dla małych dzieci” prowadzony przez Zakład Opieki Zdrowotnej funkcjonował do początku lat osiemdziesiątych XX wieku. W latach osiemdziesiątych XX wieku dom dziecka został przeniesiony do letniej rezydencji Richarda Bathelta w Cygańskim Lesie przy ulicy Pocztowej.

Przez wiele lat parafia ewangelicka nie miała wpływu na przeznaczenie budynku. Dopiero w 1990 roku powstała idea, by ponownie wykorzystać go na działalność opiekuńczą. Prace adaptacyjne przeprowadzono w latach 1992 – 1995 przy znacznym wsparciu ewangelickiego stowarzyszenia „Znaki Nadziei” z Niemiec. Ze strony polskiej projekt wspierał dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej – Andrzej Wójtowicz i ówczesny proboszcz parafii ewangelickiej w Bielsku – senior Jan Szarek. 18 marca 1995 roku dokonano uroczystego poświęcenia Ewangelickiego Domu Opieki „Soar”. W domu mieszkają pensjonariusze różnych wyznań, pochodzący z Bielska-Białej i okolic.

Sierociniec ewangelicki - Soar.

fot. Budynek dawnego sierocińca, obecnie Dom Opieki „Soar” w 2022 r.

Nazwa „Soar” oznacza biblijne miasto oszczędzone przez Boga, w którym schronił się Lot uciekając przed zagładą Sodomy i Gomory.

„I rzekł do niego: Oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz! Dlatego to miasto nazywa się Soar. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru…” (Biblia, Stary Testament, Księga Rodzaju 19, 21-23).

Budynek ewangelickiego sierocińca, Dom Opieki „Soar” – Bielsko-Biała, ul. A. F. Modrzewskiego 25