Przejdź do treści
Strona główna > Kamienica Kolbenheyerów

Kamienica Kolbenheyerów

Kamienica przy skrzyżowaniu obecnych ulic 11 Listopada i Cechowej wzniesiona w latach siedemdziesiątych XIX wieku w wyniku przebudowy piętrowego budynku należącego do fabrykanckiej rodziny Kolbenheyerów. Pierwotnie w budynku mieszkał Samuel Kolbenheyer kupiec sukienny z Lewoczy na Słowacji, który pod koniec lat siedemdziesiątych XVIII wieku osiedlił się w Bielsku. Kiedy w 1811 roku jego trzej synowie Samuel junior, Karl i Anton uzyskali dekretem gubernium morawsko-śląskiego nadzwyczajną krajową koncesję na prowadzenie w Bielsku fabryki, cześć lokali w budynku zaadaptowano na pomieszczenia manufaktury. Stworzono m.in.: kancelarię, magazyn oraz cerowalnię. Pozostałą części zajmowało mieszkanie jednego z braci – Karla. Około 1846 roku fabryka braci przeniosła się do nowo wybudowanego budynku w Buczkowicach, gdzie funkcjonowała do października 1870 roku, a następnie została wykreślona z rejestru przemysłowego. W 1866 roku właścicielem domu Kolbenheyerów została Maria Kolbenheyer, która w latach siedemdziesiątych XIX wieku przebudowała go wznosząc dwupiętrową kamienicę. W kamienicy funkcjonował m.in. sklep jubilerski oraz skład hurtowo detaliczny sukna Salomona Bluma.

Kamienica Kolbenheyerów – ul. 11 Listopada 3