Przejdź do treści
Strona główna > Kamienica Kolbenheyerów

Kamienica Kolbenheyerów

Kamienica Kolbenheyerów.

Kamienica przy skrzyżowaniu obecnych ulic 11 Listopada i Cechowej wzniesiona została w latach siedemdziesiątych XIX wieku, w wyniku przebudowy piętrowego budynku należącego do fabrykanckiej rodziny Kolbenheyerów. Pierwotnie w budynku mieszkał Samuel Kolbenheyer kupiec sukienny z Lewoczy na Słowacji, który pod koniec lat siedemdziesiątych XVIII wieku osiedlił się w Bielsku. Kiedy w 1811 roku jego trzej synowie Samuel junior, Karl i Anton uzyskali dekretem gubernium morawsko-śląskiego nadzwyczajną krajową koncesję na prowadzenie w Bielsku fabryki, cześć lokali w budynku zaadaptowano na pomieszczenia manufaktury. Stworzono m.in.: kancelarię, magazyn oraz cerowalnię. Pozostałą części zajmowało mieszkanie jednego z braci – Karla.

Kamienica Kolbenheyerów.

Skrzyżowanie obecnych ulic Cechowej i 11 Listopada. Po lewej stronie narożnik kamienicy Kolbenheyerów. Karta pocztowa: Bielitz – Tempelstrasse. Autor: b.d. Wydawca: J. Grubner, Bielitz. Rok: 1908. Źródło: Monika Broda i Wiesław Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice – historia pocztówką pisana, Oficyna Wydawnicza M-C, Bielsko-Biała 2002. Domena: publiczna.

Około 1846 roku bracia przenieśli fabrykę do nowo wybudowanego budynku w Buczkowicach, w którym funkcjonowała do października 1870 roku, a następnie została wykreślona z rejestru przemysłowego. W 1866 roku właścicielem domu Kolbenheyerów przy ulicy 11 Listopada została Maria Kolbenheyer, która w latach siedemdziesiątych XIX wieku przebudowała go wznosząc dwupiętrową kamienicę. W kamienicy funkcjonował m.in. sklep jubilerski oraz skład hurtowo detaliczny sukna Salomona Bluma.

Kamienica Kolbenheyerów.

fot. Kamienica Kolbenheyerów w 2024 r.

Kamienica Kolbenheyerów – Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 3