Przejdź do treści
Strona główna > Nowy gmach Komunalnej Kasy Oszczędności w Bielsku

Nowy gmach Komunalnej Kasy Oszczędności w Bielsku

Nowy gmach Komunalnej Kasy Oszczędności w Bielsku

W 1935 roku dyrekcja jednego z największych inwestorów miejskich – Komunalnej Kasy Oszczędności w Bielsku, podjęła decyzję o budowie nowej siedziby. Na jej lokalizację wybrano parcelę położoną naprzeciwko dotychczasowej siedziby, na przeciwległym narożniku placu Chrobrego, w miejscu gdzie w 1899 roku Max Fabiani planował budowę miejskiego ratusza. Budowa gmachu z uwagi na sąsiedztwo barokowej kamienicy, wzniesionej pod koniec XVIII wieku dla Johanna Bartelmussa, którą pierwotnie zamierzano wyburzyć, wywołała wiele kontrowersji. Doszło nawet do interwencji wojewódzkiego konserwatora zabytków – Tadeusza Dobrowolskiego. Powołana pod przewodnictwem Dobrowolskiego komisja nie wyraziła zgody na wyburzenie budynku w związku z planowaną inwestycją KKO. Ostatecznie odstąpiono od tego pomysłu.

W latach 1936 – 1938 w założonej pierwotnie lokalizacji, wzniesiono nowy gmach Komunalnej Kasy Oszczędności. Budynek został wybudowany przez firmę Karol Korn S.A., według projektu Pawła Juraszko, jednego z najbardziej wziętych pod koniec lat trzydziestych XX wieku, bielskich architektów. Nowa siedziba Kasy należała do najbardziej prestiżowych inwestycji miejskich, a zarazem najbardziej reprezentacyjnych budowli architekta. Zaprojektowany przez Juraszkę gmach składał się z dwóch kontrastujących, graniastych brył, tj. głównego trzypiętrowego budynku bankowego, posiadającego dwa skrzydła obejmujące wewnętrzny dziedziniec oraz niższego przeszklonego pawilonu. Szklaną elewację pawilonu zdobił kolorowy witraż przedstawiający panoramę przemysłowego Bielska. Widać na nim m.in.: fragmenty kamienicy Kałuży przy placu Bolesława Chrobrego, wieżę kościoła ewangelickiego, zamek książąt Sułkowskich, wieżę katedry św. Mikołaja, Teatr Polski oraz liczne kominy fabryczne. Nad panoramą unosi się alegoryczna figura Obfitości z rogiem pełnym kwiatów. W lewym górnym rogu znajduje się herb Bielska Witraż wykonano w 1938 roku w Zakładzie Witraży Stanisława Żeleńskiego w Krakowie i umieszczono na nim sygnaturę: Projekt Wólko Gartenberg, rysunek Zygmunt Strychalski i Kazimierz Podsadecki.

Oprócz samego gmachu Juraszko zaprojektował wszystkie szczegóły wyposażenia jego wnętrza, poczynając od westybulu i sali operacji bankowych, poprzez klatkę schodową biegnącą miękkim łukiem na piętro, aż po detale wyposażenia, jak kominek, boazerie z palisandrowego drewna oraz umeblowanie. Na piętrze budynku znajdowała się okazała sala konferencyjna z marmurowym kominkiem, mieszkanie dyrektora oraz gabinety.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku w budynku przeprowadzono generalny remont, dostosowujący go do potrzeb Banku Śląskiego. Bank sprzedał budynek w 2014 roku.

W 2020 roku grupa mieszkańców miasta wystąpiła do prezydenta Bielska-Białej z zapytaniem, o możliwość podświetlenia witraża. W odpowiedzi uzyskano informację, iż w powyższym zakresie podjęto już czynności, które jednak będą trwały z uwagi na kwestie prawne, gdyż budynek nie należy do miasta.

Nowy gmach KKO w Bielsku

Nowy gmach Komunalnej Kasy Oszczędności.

Nowy gmach KKO w Bielsku

Kolorowy witraż zdobiący elewację budynku.

Nowa siedziba Komunalnej Kasy Oszczędności w Bielsku – Bielsko-Biała, pl. Chrobrego 1