Przejdź do treści
Strona główna > Cmentarz katolicki w Bielsku – bombardowanie i potajemne pochówki

Cmentarz katolicki w Bielsku – bombardowanie i potajemne pochówki

Cmentarz katolicki w Bielsku.

W maju 1884 roku, na gruntach położonych przy obecnej ulicy Grunwaldzkiej, odbyło się poświęcenie nowego cmentarza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja. Na cmentarzu miejsca pochówku podzielono na klasy, cztery dla dorosłych i trzy dla dzieci. Wybór odpowiedniej klasy wpływał na lokalizację grobu oraz wysokość pobieranej opłaty. Podczas I wojny światowej na cmentarzu utworzono nowy sektor „Groby żołnierskie”, w którym pochowano 421 żołnierzy. Byli to najprawdopodobniej żołnierze zmarli w bielskich i bialskich szpitalach, oznaczeni w księdze pochówków jako „soldat”, w odróżnieniu od osób cywilnych oznaczanych „civil”. W 1936 roku na cmentarzu postawiono pomnik ku czci polskich legionistów poległych w latach 1914-1918.

Cmentarz katolicki w Bielsku.

fot. Krzyż w głównej alejce.

W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu na cmentarzu odbyło się wiele pochówków, które nie były ewidencjonowane w rejestrach cmentarnych. Brak jest między innymi zapisów dotyczących chowania poległych żołnierzy radzieckich i ich późniejszej ekshumacji oraz o potajemnych pochówkach dokonywanych przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Do lat pięćdziesiątych XX wieku górna część cmentarza pełniła funkcję gospodarczą. Znajdowały się w niej m.in. budynek grabarza, cieplarnia, inspekty, ogród kwiatowy i warzywny, szopa do przechowania narzędzi i sprzętu oraz ogólna toaleta. 26 marca 1953 roku około godziny 19.30 w cieplarni wybuchł pożar, który bardzo szybko strawił przybudówkę, narzędzia, opał oraz częściowo dach budynku. Po tym zdarzeniu obiekty rozebrano, a teren przeznaczono pod nowe pochówki. Niewątpliwą ozdobą cmentarza są neogotyckie krużganki, jednak źródła historyczne nie podają informacji na temat roku ich wybudowania.

Cmentarz katolicki w Bielsku.

fot. Krużganki.

Innym charakterystycznym obiektem jest stojący na głównej alejce krzyż, poświęcony w 1927 roku. W 1945 roku krzyż oraz wiele grobów usytuowanych wokół niego zostało zniszczonych przez wracający z lotu bojowego samolot radziecki, który zrzucił na cmentarz bomby. Po wojnie krzyż odbudowano. Na cmentarzu spoczywa wielu znanych mieszkańców miast Bielska i Białej, między innymi znany bielski notariusz Alfred Michl, właściciel wytwornej cukierni Eugeniusz Frankl, fabrykant Karol Jankowski, reprezentant Polski w skokach narciarskich Zdzisław Hryniewiecki, działacz narodowy i inspektor szkolny Klemens Matusiak, polski nauczyciel i poeta Zygmunt Lubertowicz, artysta rzeźbiarz Ryszard Soroczyński.

Cmentarz rzymskokatolicki w Bielsku – Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka