Przejdź do treści
Strona główna > Bracia architekci Landau

Bracia architekci Landau

Kamienica braci Landau.

Kamienicę przy ulicy Krótkiej, łączącej obecne ulice 11 Listopada i Stojałowskiego, wzniesiono w 1913 roku. Budynek zaprojektowali jego właściciele, bialscy architekci i budowniczowie żydowskiego pochodzenia – bracia Leopold i Simon Landau.

Kamienica braci Landau.

fot. Kamienica braci Landau w 2022 r.

W okresie międzywojennym bracia prowadzili przedsiębiorstwo budowlane „Landau Bruder – Baugewerbe”, którego siedziba mieściła się również w kamienicy. Z pracowni braci Landau wyszło wiele projektów tworzących zabudowę Białej, m.in. projekt gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego przy ulicy Stojałowskiego 23, projekt Dom Żołnierza przy ulicy Broniewskiego 27 oraz nieistniejący już dzisiaj budynek ortodoksyjnej synagogi Ahawas-Thora, wzniesiony przy obecnej ulicy Dmowskiego. W Bielsku według projektu braci Landau wzniesiono domy dla Ogólnoużytecznej Spółdzielni Mieszkaniowej dla Urzędników Bielska, Białej i Okolicy przy ulicy Łukasiewicza 8 i 10.

Kamienica braci Landau.

fot. Kamienica braci Landau w 2022 r.

Kamienica braci Leopolda i Simona Landau – Bielsko-Biała, ul. Krótka 1 / 11 Listopada 18