Przejdź do treści
Strona główna > Autorytet wśród Żydów

Autorytet wśród Żydów

Kamienica wzniesiona przy skrzyżowaniu obecnych ulic Przybyły i Sixta dla dr Oskara Schanzera, adwokata żydowskiego pochodzenia, człowieka o dużym autorytecie moralnym wśród miejscowej społeczności żydowskiej. Oskar Schanzer żył w latach 1874 – 1939 i dał się poznać jako osoba o wielkim sercu. Kiedy po wybuchu I wojny światowej z zagrożonych i podbitych terenów do oszczędzonego przez działania wojenne Bielska zaczęły napływać znaczne ilości uchodźców, wiele lokalnych organizacji świeckich i wyznaniowych zaczęło nieść pomoc potrzebującym. W sposób szczególny swą dobroczynną działalnością zaznaczyła się żydowska loża B’nei B’rith „Austria”. Z zebranych przez jej członków środków zaspokajano potrzeby przybyszów. Wśród niosących pomoc wyróżniał się członek loży od 1911 roku – dr Oskar Schanzer adwokat, który charytatywnie udzielał pomocy prawnej uciekinierom i poszkodowanym w czasie działań wojennych. Ponadto, Oskar Schanzer był radnym miasta Bielsko, a w 1920 roku został prezydentem loży B’nei B’rith. W okresie międzywojennym Schanzer działał w sekcji kultury przy Żydowskiej Gminie Wyznaniowej w Bielsku. Zmarł w 1939 roku i został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Cieszyńskiej.

Kamienica Oskara Schanzera – Bielsko-Biała, ul. Przybyły 1