Przejdź do treści
Strona główna > Willa Józefa Prochaski

Willa Józefa Prochaski

Willa Józefa Prochaski

Na przełomie XIX i XX wieku, powyżej szpitala miejskiego, powstała dzielnica willowa zwana „kwartałem profesorskim”. Wiele budynków wzniesionych w dzielnicy należało do nauczycieli bielskich szkół. W 1903 roku, przy ówczesnej ulicy Bocka 4, wzniesiono willę dla Józefa Prochaski. Projekt budynku wykonała spółka E. Vojtek i K. Rossmann z Ostrawy. W czasie II wojny światowej budynek została częściowo spalony.

Willa Józefa Prochaski.

fot. Willa Józefa Prochaski.

Józef Prochaska był nauczycielem w szkole męskiej na Zennerbergu, a następnie pełnił funkcję kierownika szkoły ludowej mieszczącej się w gmachu szkół średnich, przy obecnej ulicy Słowackiego. Jako radny Rady Gminnej był orędownikiem projektu wprowadzenia szkół świeckich w miejsce wyznaniowych.

Willa Józefa Prochaski – Bielsko-Biała, ul. Słoneczna 4