Przejdź do treści
Strona główna > Szkoła katolicka we wsi Kamienica

Szkoła katolicka we wsi Kamienica

Szkoła katolicka w Kamienicy.

W 1831 roku proboszcz parafii rzymsko-katolickiej we wsi Kamienica – ksiądz Mattheus Oppolsky doprowadził do otwarcia we wsi, szkoły katolickiej. Do szkoły w pierwszym roku jej działalności zapisano 98 dzieci z Kamienicy, Wapienicy i Olszówki Górnej. Początkowo zajęcia szkolne, które prowadzone były w języku niemieckim odbywały się w wynajętej izbie. Pierwszym nauczycielem szkoły był Franciszek Wencel. W 1834 roku wzniesiono przy obecnej ulicy Karpackiej 148 murowany budynek szkolny z wysoką podmurówką i wejściem w półkolistej wnęce. Nauka w budynku trwała do 1894 roku, kiedy to przy obecnej ulicy Karpackiej 150, wzniesiono nowy budynek szkolny.

Budynek pierwszej szkoły katolickiej w Kamienicy.

fot. Ruiny pozostałe po pierwszym budynku szkoły katolickiej w Kamienicy.

W 1920 roku dzięki wsparciu inspektora Klemensa Matusiaka w budynku otwarto polską szkołę. Wybrany na kierownika szkoły – Alojzy Kołodziej osobiście chodził po domach i zachęcał Polaków do posyłania dzieci do szkoły, pomimo antypolskich nastrojów w niemieckojęzycznej wówczas wsi Kamitz. W okresie międzywojennym w szkole działało Koło Polskiej Macierzy Szkolnej. Po wyzwoleniu Bielska i okolic, w 1945 roku, budynek szkolny był w stanie tragicznym. Dzięki staraniom pierwszego powojennego kierownika szkoły – Stanisława Cieśli i lokalnej społeczności doprowadzono go do stanu używalności i we wrześniu 1945 roku naukę w szkole rozpoczęło 102 uczniów w sześciu oddziałach.

Szkoła katolicka w Kamienicy.

fot. Budynek dawnej szkoły katolickiej w Kamienicy.

Do lat sześćdziesiątych XX wieku obok szkoły znajdował się ogród i sad, z których warzywa i owoce wykorzystywano w szkolnej stołówce. Później sad wykarczowano w związku z planami budowy nowego budynku. Planów jednak nie zrealizowano z uwagi na reformę szkolnictwa. Obecnie w budynku mieści się Szkoła Podstawowa Nr 23 w Bielsku-Białej.

Pierwsza szkoła katolicka we wsi Kamienica – Bielsko-Biała, ul. Karpacka 150