Przejdź do treści
Strona główna > Studnia Luschki

Studnia Luschki

Kiedy pod koniec XIX wieku nastąpił dynamiczny rozwój przemysłu w Bielsku, mieszczanie skarżyli się, że do ich domów nie dociera woda. Rozwiązanie tego problemu powierzono przewodniczącemu miejskiej komisji zaopatrzenia w wodę – Gustawowi Luschke. W ramach działań zaradczych zlecono baronowi Karolowi von Schwarz z Wiednia zaprojektowanie oraz budowę zbiornika wyrównawczego ciśnienia wody w wodociągach miejskich. Inwestycja objęła m.in. budowę rurociągu, który zaopatrywał zbiornik w wodę z Wapienicy. Ze zbiornika woda spływała grawitacyjnie do miejskiej sieci wodociągowej i docierała do kamienic w centrum miasta. Dzięki takiemu rozwiązaniu, problem niedoboru wody został znacznie złagodzony. Budowę studni zakończono w 1895 roku i nazwano ją imieniem Gustawa Luschki, gdyż miał on największe zasługi w realizacji tego przedsięwzięcia. Gustaw Luschka nie dożył jednak chwili, oddania wodociągu do użytku, umierając pod koniec 1894 roku.

Studnia Luschki – ul. Jana III Sobieskiego 56