Przejdź do treści
Strona główna > Straż Pożarna w Starym Bielsku

Straż Pożarna w Starym Bielsku

Straż pożarna w Starym Bielsku

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Bielsku powstała w 1886 roku. Jej założycielami byli rolnicy i rzemieślnicy niemieccy zamieszkujący wioskę. Do końca XIX wieku organizacja nie posiadała swojej remizy. Jej członkowie spotykali się w okolicznych gospodach oraz domach prywatnych.

Około 1900 roku, przy obecnych ulicach Jana III Sobieskiego i Nad Potokiem, wzniesiono dwie małe, parterowe remizy strażackie na sprzęt gaśniczy. W boksach garażowych przechowywane były sikawki konne. Oba budynki zostały wzniesione z cegły, na planie prostokąta, według standardowego projektu austriackiego.

Do 1945 roku straż w Starym Bielsku miała charakter niemiecki, jako organizacja polska zaistniała dopiero w kwietniu 1945 roku. W 1948 roku starobielska straż została zaopatrzona w pierwszy wóz bojowy marki Krupp.

W 1969 roku na wzgórzu w górnej części Starego Bielska rozpoczęto budowę nowej remizy. Z uwagi na problemy finansowe i materiałowe oraz przerwanie budowy na kilka lat z powodu wypadku, inwestycję zakończono w 1980 roku. Oddanie do użytku nowej remizy odbyło się 17 czerwca 1980 roku.

Straż Pożarna w Starym Bielsku

fot. Nowa remiza OSP w Starym Bielsku.

Straż Pożarna w Starym Bielsku

fot. Remiza OSP w Starym Bielsku przy ulicy Nad Potokiem.

Straż Pożarna w Starym Bielsku

fot. Remiza OSP w Starym Bielsku przy ulicy Jana III Sobieskiego.

Stare remizy OSP w Starym Bielsku – Bielsko-Biała, ul. Jana III Sobieskiego 306, ul. Nad Potokiem 101

Nowa remiza OSP w Starym Bielsku – Bielsko-Biała, ul. Jana III Sobieskiego 307a