Przejdź do treści
Strona główna > Bielski ratusz w dwóch budynkach

Bielski ratusz w dwóch budynkach

Ratusz w Bielsku.

W swojej historii Bielsko nigdy nie mogło pochwalić się gmachem ratusza z prawdziwego zdarzenia, który odpowiadałby randze miasta. Do połowy XIX wieku kolejne siedziby władz miejskich mieściły się w budynkach na Starym Rynku. Współcześnie trudno wyjaśnić, czym kierowali się włodarze miasta w 1849 roku, wybierając na nową siedzibę magistratu budynek położony przy skrzyżowaniu obecnych ulic Cieszyńskiej i św. Trójcy. Tym bardziej że lokalizacja ta była znacznie oddalona od ówczesnego centrum gospodarczego miasta, jakim był plac Giełdowy, obecny Smolki. Teren, na którym znajdował się nowy budynek ratusza, był własnością miasta już od stycznia 1827 roku. W 1880 roku kiedy stwierdzono, że dotychczasowa sala obrad jest zbyt mała, budynek poddano remontowi. Architekt Carl Korn opracował projekt adaptacji na nową salę posiedzeń mieszkania emerytowanego sekretarza magistratu. Dotychczasowy pokój rady miejskiej przekształcono w kancelarię. Przebudowę zrealizował mistrz budowlany Andreas Walczok. Pierwsze posiedzenie w nowej sali odbyło się w listopadzie 1881 roku.

Ratusz w Bielsku.

Skrzyżowanie obecnych ulic Cieszyńskiej i św. Trójcy. Po prawej stronie dwa budynki bielskiego ratusza. Karta pocztowa: Bielitz – Kaiserstrasse. Autor: b.d. Wydawca: J. Grubner, Bielitz. Rok: ok. 1908. Źródło: Piotr Kenig i Wojciech Kominiak, Bielsko-Biała na dawnej pocztówce w czasach monarchii austro-węgierskiej, WMW Mirosław Caputa, Bielsko-Biała 2001. Domena: publiczna.

W 1850 roku od spadkobierców Jana Dawida Schneidera miasto zakupiło posesję sąsiadującą z budynkiem ratusza od strony obecnej ulicy Kopernika. W 1887 roku rozebrano stojący na niej parterowy dom i na jego miejscu w 1888 roku urzędnicy wznieśli drugi piętrowy budynek ratusza. W kolejnych latach oba budynki podwyższono o jedno piętro. Na początku XX wieku budynki nazywano „Bürgermeisteramt”, czyli Urząd Burmistrzowski.

Ratusz w Bielsku.

Budynki bielskiego ratusza. Karta pocztowa: Gruss aus Bielitz – Bürgermeisteramt. Autor: b.d. Wydawca: A. Kreis, Bielitz. Rok: ok. 1900. Źródło: Monika Broda i Wiesław Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice – historia pocztówką pisana, Oficyna Wydawnicza M-C, Bielsko-Biała 2002. Domena: publiczna.

Przed wybuchem II wojny światowej dokonano scalenia fasad obu budynków w jedną, nadając jej postać, jaką możemy oglądać współcześnie. Po zakończeniu II wojny światowej budynek pełnił rolę bielskiego ratusza do końca 1950 roku, to jest do połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski. Obecnie w budynku mieści się Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.

Ratusz w Bielsku.

fot. Dawny gmach bielskiego ratusza w 2023 r. Obecnie budynek Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

Ratusz miasta Bielska, gmach sądu – Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10