Przejdź do treści
Strona główna > Rzeka i most kilku granic w centrum miasta

Rzeka i most kilku granic w centrum miasta

Most na Białce.

Początki obecnej ulicy 11 Listopada oraz należącego do niej mostu na rzece Białej, sięgają połowy XVIII wieku kiedy wytyczono nową drogę, której zadaniem było połączenie Bielska z bialskim rynkiem – obecnym placem Wojska Polskiego. Pod koniec XVIII wieku, drogę włączono do cesarskiego środkowo-galicyjskiego traktu drogowego, łączącego Białą ze Lwowem i nadano nazwę Hauptstraße – Główna. W tym samym okresie w miejsce starego, drewnianego mostu, zbudowano nowy kratownicowy most. Most istniał do lutego 1945 roku i został wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie. Stary most kratownicowy już nigdy nie został odbudowany. W związku z faktem, że rzeka Biała na przestrzeni wieków stanowiła granicę pomiędzy księstwami, państwami, miastami, most przez wiele lat był mostem granicznym. W latach 1457-1526 rzeka stanowiła granicę pomiędzy Białą należącą do Królestwa Polskiego, a Bielskiem wchodzącym w skład Królestwa Czeskiego, które w 1526 roku zostało wcielone do państwa austriackiego. W następstwie tych działań, most na rzece Białej przez następne 200 lat funkcjonował, jako most graniczny między państwem polskim i austriackim.

Most na Białce.

fot. Most na rzece Białej w 2022 r.

W 1772 roku, po pierwszym rozbiorze Polski, Biała i Bielsko po raz pierwszy znalazły się w jednym państwie – Austrii. Od tej pory, aż do odzyskania niepodległości przez Polskę, przez most przebiegała granica pomiędzy Galicją i austriackim Śląskiem. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości most stanowił granicę między miastami Bielskiem i Białą, a tym samym między województwami śląskim i krakowskim. Granica ta przestała istnieć w dniu 1 stycznia 1951 roku kiedy to, doszło do połączenia miast w jedno Bielsko-Biała.

Most na rzece Białej – Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada