Przejdź do treści
Strona główna > Michał i „Grażynka”

Michał i „Grażynka”

W latach 1926-1939 ówczesny wojewoda śląski – Michał Grażyński, będąc jednocześnie kuratorem szkolnym nadzorującym Wydział Oświecenia Publicznego, szczególną wagę przywiązywał do rozwoju szkolnictwa. W okresie swojego urzędowania, w ramach programu budowy szkół na Śląsku, wzniósł około stu nowych gmachów szkolnych, zwanych popularnie „Grażynkami”. Z jego inicjatywy również w Bielsku, przy obecnej ulicy Osuchowskiego 8, na zakupionych przez Macierz Szkolną w 1930 roku parcelach, wybudowano budynek szkoły powszechnej. Gmach bielskiej „Grażynki” został wzniesiony w latach 1936-1939, według projektu Kazimierza Sołtykowskiego, pracującego na zamówienie wydziału Budownictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przygotowywał wszystkie projekty szkół dla całego województwa. Nowy budynek szkolny posiadał nieznaną dotąd w Bielsku formę brył asymetrycznych z zaokrąglonymi narożnikami i był jednym z najciekawszych rozwiązań architektury funkcjonalistycznej swojego okresu. W czasie II wojny światowej okupant urządził w budynku szkolnym Biuro Pracy. Po zakończeniu działań wojennych i likwidacji szkół niepaństwowych, Macierz Szkolna nie odzyskała już swojego majątku. 20 stycznia 1949 roku aktem notarialnym darowała obiekt Skarbowi Państwa, przekazując go w użytkowanie Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach. W akcie notarialnym zamieszczono zastrzeżenie, że budynek służyć będzie wyłącznie celom szkolnym, a funkcjonująca w nim szkoła otrzyma imię Macierzy Szkolnej. W 1960 roku Kuratorium Okręgu Katowickiego, nie zwracając uwagi na powyższy zapis, nadało szkole imię Ludwika Waryńskiego. Przez wiele lat członkowie Bielskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz dyrekcja szkoły wnioskowali o spełnienie przez władze oświatowe warunków umowy zawartej w 1949 roku. Dopiero 8 listopada 1991 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku – Białej szkole nadano imię Macierzy Szkolnej.

Budynek szkoły powszechnej tzw. „Grażynki”, Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bielsku – Białej im. Macierzy Szkolnej – Bielsko-Biała, ul. Osuchowskiego 8