Przejdź do treści
Strona główna > Fabryka kapeluszy Jan Biester i Syn

Fabryka kapeluszy Jan Biester i Syn

Fabryka kapeluszy Jan Biester i Syn

W 1921 roku powstała Fabryka kapeluszy Jan Biester i Syn. Pierwszą, dwukondygnacyjną halę fabryczną wzniesiono przed 1922 rokiem na Dolnym Przedmieściu, przy obecnej ulicy Traugutta 23. Na przestrzeni kilku kolejnych lat fabrykę rozbudowano. Projekty nowych zabudowań fabrycznych wykonała firma Karl Korn Baugesellschaft A.G. W latach 1922 – 1929 wzniesiono m. in. kolejne hale produkcyjne, halę warsztatów, czworoboczną wieżę, budynek administracyjny. Zabudowania fabryki rozciągały się między potokiem Starobielskim a linią kolejową w kierunku Cieszyna, granicząc od zachodu z gminą Stare Bielsko. Fabryka specjalizowała się w produkcji stożków z wełny i z puchu oraz w wyrobie kapeluszy z tychże surowców. W 1939 roku właścicielami fabryki byli: Wilhelm Biester, dr Wilhelm Proksz i Artur Sandler.

Fabryka kapeluszy Jan Biester i Syn

fot. Budynki dawnej fabryki kapeluszy Jan Biester i Syn w 2021 r.

Po 1945 roku w budynkach fabrycznych przejętych przez Skarb Państwa mieściły się Państwowe Zakłady Filcowe.

Fabryka kapeluszy Jan Biester i Syn

fot. Budynki fabryki kapeluszy Jan Biester i Syn.

Fabryka kapeluszy Jan Biester i Syn – Bielsko-Biała, ul. Traugutta 23