Przejdź do treści
Strona główna > Szkoła dla dziewcząt im. Królowej Jadwigi

Szkoła dla dziewcząt im. Królowej Jadwigi

Neogotycki budynek żeńskiej szkoły ludowej im. Królowej Jadwigi oddany do użytku w 1911 roku. Szkołę żeńską powołano do życia w związku ze zbyt dużą ilością uczniów w znajdującej się naprzeciwko szkole powszechnej im. T. Kościuszki. Po otwarciu w szkole im. T. Kościuszki w 1908 roku polskiego prywatnego gimnazjum Towarzystwa Szkoły Ludowej liczba uczniów była tak duża, że konieczne okazało się podzielenie szkoły na dwie niezależne placówki, męską i żeńską w osobnych budynkach. Oprócz zajęć lekcyjnych w szkole żeńskiej prowadzono stałe odczyty oraz pogadanki dla kobiet i dziewcząt z Białej i okolic. Odbywały się one w każdy poniedziałek od godziny 18.00 – 20.00. Na spotkaniach poruszano tematykę dotyczącą sfery religijnej, moralnej, historii Polski, higieny, roli kobiety w życiu rodziny i ojczyzny, ekonomii, geografii i etnografii ziem polskich. Na pierwszym odczycie było zaledwie siedem dziewcząt, jednak z upływem czasu liczba uczestniczek stale rosła, dochodząc nawet do pięćdziesięciu. Uczestniczki pogadanek otrzymywały również broszury o wielkich polakach np. Skardze, Krasińskim i Kraszewskim. Dla uatrakcyjnienia spotkań grono pedagogiczne szkoły żeńskiej czasami organizowało uroczystości okolicznościowe np. spotkania wigilijne dla dziewcząt. Dziewczęta po przełamaniu się opłatkiem śpiewały kolędy i uczestniczyły w loteriach fantowych z drobnymi upominkami.

Polska Żeńska Szkoła Ludowa im. Królowej Jadwigi – ul. Legionów 24