Przejdź do treści
Strona główna > Wytwórnia sukna Gustava Förstera

Wytwórnia sukna Gustava Förstera

Pochodzący z fabrykanckiej rodziny sukiennik Gustav Julius Förster od 1853 roku prowadził własną działalność gospodarczą. W 1854 roku nabył na licytacji murowany dom na Żywieckim Przedmieściu 121, u zbiegu ulicy Zamkowej i tzw. Wzgórza Zennera, obecnie ulicy gen. W. Sikorskiego. Część pomieszczeń w zakupionym budynku przeznaczył na własne potrzeby mieszkaniowe, a w pozostałych uruchomił tkalnię. W okresie 1860 – 1868 Förster stopniowo zwiększał swój stan posiadania. Nabył cztery sąsiednie nieruchomości, które następnie wyburzył i w ich miejscu wzniósł dwupiętrowy budynek produkcyjno-mieszkalny z wysokim parterem i poddaszem – obecnie kamienica przy pl. Żwirki i Wigury 1. Na zapleczu budynku dodatkowo wybudował niewielkie pomieszczenia gospodarcze, w których znajdowały się m.in. pralnia, skład drewna, magazyn i szopa. Przy doskonałej koniunkturze gospodarczej przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku oraz rosnącej liczbie zamówień okazało się, że ręczna wytwórnia sukna nie udźwignie tak dużego popytu. Dlatego w 1876 roku Förster kupił wystawioną na licytację fabrykę sukna Brücka na Żywieckim Przedmieściu 141, przy obecnej ul. Młyńskiej 26-38. Po 1876 roku cześć pomieszczeń w budynku przy pl. Żwirki i Wigury, najprawdopodobniej nadal była wykorzystywana do działalności przemysłowej. Około 1881 roku w budynku zamieszkał młodszy z synów Gustava Förstera – Moritz Otto wraz z żoną. Po śmierci Moritza, w 1924 roku budynek odziedziczyły jego cztery córki.

Wytwórnia sukna Gustava Förstera – pl. Żwirki i Wigury 1