Przejdź do treści
Strona główna > Nowy budynek poczty w Bielsku

Nowy budynek poczty w Bielsku

poczta w bielsku

Gmach Głównego Urzędu Pocztowego w Bielsku, wybudowano w latach 1897-1898, w miejscu gdzie wcześniej znajdowały się tzw. ogród Bathelta oraz tymczasowe koszary. Budynek wzniesiony przy zbiegu ówczesnych ulic Pastornak i Przekop Zamkowy składał się z dwóch skrzydeł, połączonych w centralnym miejscu narożnikiem zwieńczonym kopułą, na tle której umieszczono zegar. Po obu stronach kopuły ustawiono ponad dwumetrowe posągi, Jowisza z orłem i Merkurego z laską wężową – personifikacje Poczty i Komunikacji. Gmach wybudowała bielska firma Karla Korna, według projektu przygotowanego przez cesarsko-królewskie Biuro Budownictwa Pocztowego w Wiedniu. Budowę sfinansowano z funduszy Skarbu Państwa. Oddanie do użytku w dniu 16 października 1898 roku nowego budynku pocztowego umożliwiło przeniesienie starej poczty, funkcjonującej dotychczas w kamienicach na Starym Rynku, do nowoczesnych i przestronnych wnętrz.

Budynek poczty w Bielsku

fot. Budynek poczty w Bielsku w 2022 r.

Poczta w Bielsku podlegała Dyrekcji Poczt w Brnie. Druki urzędowe były dwujęzyczne, niemiecko-czeskie. Poczta przyjmowała petentów w tygodniu w godzinach od 8:00 do 18:00, z dwugodzinną przerwą w południe, a w niedziele i święta była otwarta od 8:30 do 11:30 oraz od 15:00 do 16:00. Ponadto w gmachu znajdował się telegraf i centrala telefoniczna. Telegramy można było nadawać codziennie od 7:00 do 22:00, a w dni świąteczne do godziny 18:00. Centrala telefoniczna była czynna całą dobę. W 1904 roku poczta zatrudniała 61 pracowników, a w 1914 roku już 114 pracowników.

fot. Posąg Merkurego.

Posąg Jowisza na nowym budynku poczty.

fot. Posąg Jowisza.

Na przełomie XX i XXI wieku w budynku pocztowym przeprowadzono remont i modernizację.

Nowy budynek poczty w Bielsku - ul. 3 Maja

fot. Zegar na szczycie budynku.

Nowy budynek poczty w Bielsku – Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 2