Przejdź do treści
Strona główna > McDonald’s w miejscu cmentarza ewangelickiego

McDonald’s w miejscu cmentarza ewangelickiego

McDonalds w miejscu cmentarza ewangelickiego.

W 1784 roku, kiedy tereny Lipnika obejmowały m.in. obecne  ulice: Krakowską, Żywiecką, Lipnicką i Lwowską, na polu należącym do spedytora Thomkego, w miejscu gdzie obecnie stoi restauracja McDonald’s, otwarto nowy cmentarz ewangelicki. Na cmentarzu chowani byli ewangelicy lipniccy i bialscy, którym władze zamknęły cmentarz przy obecnej ulicy Piłsudskiego. Wybór na lokalizację cmentarza miejsca nad potokiem Niwka okazał się nietrafiony. Wylewający potok powodował, że teren był ciągle podmokły i grząski. Dlatego w 1790 roku cmentarz zlikwidowano, przenosząc go za zgodą władz do Białej, na ponownie otwarty cmentarz przy ulicy Piłsudskiego.

McDonalds w miejscu cmentarza ewangelickiego.

fot. Restauracja McDonald’s w 2019 r., w miejscu gdzie w XVIII w. znajdował się cmentarz ewangelicki.

Restauracja McDonald’s w miejscu lipnickiego cmentarza ewangelickiego – Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 3