Przejdź do treści
Strona główna > Handel w Bielsku

Handel w Bielsku

handel w bielsku

W 1728 roku w Bielsku znajdowało się 270 domów. W celu zaspokojenia potrzeb bielszczan w mieście funkcjonowało 9 straganów z pieczywem, 12 straganów z mięsem, 18 straganów oferujących buty, 1 stragan sprzedający pierniki, wyszynk wina, apteka, 4 łaźnie i waga miejska. Wokół miasta znajdowało się 19 stawów i 210 ogrodów. W mieście odbywały się trzy jarmarki w roku. Dwa najstarsze odbywały się odpowiednio w dniach 6 grudnia i 24 czerwca tj. w dniu św. Mikołaja i św. Jana Chrzciciela. Trzeci ośmiodniowy rozpoczynał się w drugi poniedziałek Wielkiego Postu. Sygnałem, który każdorazowo obwieszczał rozpoczęcie jarmarku było bicie dzwonu. Do tego momentu żaden z kupców nie mógł wystawiać swojego towaru, ani na rynku ani poza nim. Osobom, które złamały zakaz handlu rekwirowano towary. Kupcy spoza Bielska oferujący swoje towary na jarmarku, w zależności od ich rodzaju musieli uiszczać odpowiednią opłatę na ręce celnika książęcego. Ponadto w Bielsku, odbywały się w każdą sobotę cotygodniowe targi.

Handel w Bielsku – rok 1728