Przejdź do treści
Strona główna > Firma spedycyjna rodziny Brüll

Firma spedycyjna rodziny Brüll

Firma spedycyjna Brulla.

Neorenesansowa, dwupiętrowa kamienica wzniesiona w latach 1898-1899 przy zbiegu obecnych ulic Mostowej i Gazowniczej dla żydowskiego przedsiębiorcy Artura Brülla.

Firma spedycyjna Brulla.

Karta pocztowa: Bielitz – Lastenstrasse. Autor: b.d. Wydawca: J. Grubner, Bielitz. Rok: ok. 1906. Źródło: Archiwum Allegro. Domena: publiczna.

Właściciel przeniósł do kamienicy siedzibę istniejącej od 1864 roku, największej firmy spedycyjnej w Bielsku „Adolf Brüll & Synowie”, którą przejął po ojcu Adolfie. Adolf Brüll był kupcem, finansistą oraz wieloletnim działaczem żydowskim, który gorąco orędował za oddzieleniem bielskiej społeczności żydowskiej od cieszyńskiej Gminy Wyznaniowej. Po utworzeniu Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Bielsku Adolf Brüll został najpierw jej wiceprezesem, a później prezesem. Firma „Adolf Brüll & Synowie” istniała do 1915 roku.

Firma spedycyjna Brulla.

fot. Dawna kamienica Artura Brülla w 2023 r.

Firma spedycyjna „Adolf Brüll & Synowie”, kamienica Artura Brülla – Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1