Przejdź do treści
Strona główna > Fabryka Kergera pod murami miejskimi

Fabryka Kergera pod murami miejskimi

Fabryka Christiana Kergera.

W budynkach na Dolnym Przedmieściu ulokowanych pod murami miejskimi, przy zbiegu obecnych ulic Orkana i Słowackiego, mieściła się założona w 1833 roku fabryka sukna Christiana Kergera. Fabryka obejmowała obecne parcele przy ulicy Orkana 10-12, a od strony północnej ulokowana była bezpośrednio nad potokiem Niper, który zasilał fabrykę w wodę. Budynki fabryczne wykorzystywane były jako przemysłowe do 1850 roku, a następnie zostały adaptowane na cele mieszkalne.

Fabryka Christiana Kregera.

fot. Budynek dawnej fabryki Christiana Kergera w 2021 r.

Fabryka Christiana Kregera.

fot. Budynek dawnej fabryki Kergera.

Fabryka Christiana Kergera – Bielsko-Biała, ul. Orkana 10-12