Przejdź do treści
Strona główna > Fabryka Karla Wolfa

Fabryka Karla Wolfa

Ulica Pastornak, czyli obecna 1 Maja, wzięła swoją nazwę od pastwisk miejskich, które w XVI wieku rozciągały się pomiędzy rzeką Białą a zamkowymi ogrodami książęcymi. W XIX wieku polna droga biegnąca przez ugory i pastwiska diametralnie zmieniła swój dotychczasowy charakter. Rozwijający się w mieście przemysł spowodował, że Bielsko potrzebowało przestrzeni, na której mogłyby powstawać nowe fabryki. Tak powstała ulica Pastornak ze swoją fabryczną zabudową. W 1856 roku Karl Wolf senior wybudował przy niej przędzalnię lnu, która przez kolejne lata była rozbudowywana, a w 1878 roku została przekształcona w zakład apretury i farbiarnię tkanin wełnianych.

Zakład apretury i farbiarnia Karola Wolfa – ul. Pastornak, 1 Maja 18a