Przejdź do treści
Strona główna > Centralny Budynek Urzędowy – CBU

Centralny Budynek Urzędowy – CBU

Centralny Budynek Urzędowy.

W 1898 roku władze Bielska uzyskały od władz centralnych zapewnienie o budowie nowego gmachu sądowego w mieście. Środki na ten cel miały pochodzić z funduszu skarbu państwa. W styczniu 1902 roku podczas obrad Sejmu Śląskiego, na których obecny był premier Austrii hr. Franz Thun-Hohenstein, poseł Edward Türk poprosił premiera o wyjaśnienie dlaczego w Bielsku nie wybudowano jeszcze obiecanego budynku, pomimo że już dawno zakupiono parcele pod budowę. W odpowiedzi zebrani zostali zapewnieni, że plany i kosztorys budynku sądowego zostaną wkrótce wysłane do ministerstwa, oraz że budowa rozpocznie się wiosną 1902 roku.

Centralny Budynek Urzędowy.

 Karta pocztowa: Bielitz – Zentralamtsgebäude u. Turnhalle. Autor: b.d. Wydawca: H. Jenkner. Rok: ok. 1900. Źródło: Archiwum Allegro. Domena: publiczna.

W latach 1902 -1903 przy ówczesnej ulicy Strzelniczej, obok sali gimnastycznej Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Gimnastycznego wzniesiono okazały, neorenesansowy gmach urzędowy o prostej, oszczędnej fasadzie charakterystycznej dla ówczesnych austriackich budynków rządowych. Autorem projektu budynku był architekt Karl Korn, który za jego wykonanie został mianowany przez cesarza Franciszka Józefa I cesarsko-królewskim radcą budowlanym. W październiku 1903 roku do budynku posiadającego przestrzenne i wygodnie biura wprowadziły się c. k. Sąd powiatowy oraz c. k. Starostwo powiatowe, które przez wiele dekad funkcjonowały w ciasnych, niesprzyjających pracy i obsłudze interesantów pomieszczeniach w kamienicy nr 9 na Starym Rynku.

Centralny Budynek Urzędowy.

 Karta pocztowa: Bielitz – K.u.K Amtsgebäude. Autor: b.d. Wydawca: Josef Grubner, Papier en gros, Bielitz und Biala. Rok: 1906. Źródło: Monika Broda i Wiesław Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice – historia pocztówką pisana, Oficyna Wydawnicza M-C, Bielsko-Biała 2002. Domena: publiczna.

Ze względu na swój reprezentacyjny charakter gmach bardzo szybko awansował do miana Centralnego Budynku Urzędowego w Bielsku. W 1906 roku jego pomieszczenia zajmowały Starostwo Powiatowe, Sąd Powiatowy, Urząd Podatkowy i dyrekcja policji. W czasie II wojny światowej gmach podlegał administracji niemieckiej. Mieściły się w nim Sąd Powiatowy oraz Sąd Krajowy utworzony w październiku 1939 roku, po przyłączeniu Bielska do III Rzeszy.

Centralny Budynek Urzędowy.

fot. Centralny Budynek Urzędowy w 2018 r.

Po zakończeniu działań wojennych gmach znacjonalizowano i przekazano administracji państwowej. W 1975 roku po utworzeniu województwa bielskiego, budynek zajął Komitet Wojewódzki PZPR w Bielsku-Białej. W 1990 roku po likwidacji PZPR przeznaczono go na cele edukacujne – siedzibę IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. Latem 2014 roku liceum opuściło gmach. W następnym roku gmach zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, ponownie przekazano na potrzeby sądownictwa. Jednak prace adaptacyjno-remontowe przeprowadzono dopiero w latach 2020-2023.

Centralny Budynek Urzędowy w 2023 r.

fot. CBU w 2023 r., po remoncie przeprowadzonym w latach 2020-2023.

Centralny Budynek Urzędowy – Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 15