Przejdź do treści
Strona główna > Pierwsza szkoła średnia w Białej i Bielsku

Pierwsza szkoła średnia w Białej i Bielsku

W 1812 roku przy wlocie obecnej ulicy Legionów na plac Wolności wybudowano późnobarokowy budynek, będący w tamtym okresie najokazalszym obiektem w obrębie Nowego Rynku w Białej. Budynek w 1825 roku został zakupiony przez bialskich sukienników na siedzibę cechu. Funkcję tą pełnił do czasu rozwiązania cechu na początku XX wieku. W latach 1850-1874 na pierwszym piętrze budynku mieściła się niższa szkoła realna – pierwsza szkoła średnia w Białej i Bielsku. Na przełomie XIX i XX wieku parter budynku zajmował zakład pogrzebowy Franciszka Wenzelisa – burmistrza Białej. W 1941 roku w budynku umieszczono zbiory dawnych muzeów miejskich Bielska i Białej, tworząc muzeum regionalne. W lutym 1945 roku muzeum zostało częściowo zniszczone i obrabowane. Po wojnie zbiory muzealne przeniesiono na Zamek Sułkowskich. W okresie PRL w budynku przez długi okres, swoją siedzibę miał Urząd Stanu Cywilnego.

Dom Cechowy sukienników – pl. Wolności 7