Przejdź do treści
Strona główna > Pali się !!!

Pali się !!!

8 stycznia 1863 roku Bielsko-Bialskie Towarzystwo Gimnastyczne – Bielitz Bialaer Turnverein złożyło wniosek o powołanie w Bielsku ochotniczej straży pożarnej, która będzie służyła pomocą mieszkańcom Bielska i Białej. Wniosek został poparty przez burmistrzów obu miast. Pierwsza akcja gaśnicza strażaków-ochotników miała miejsce 7 sierpnia 1864 roku podczas pożaru fabryki Ferdynanda Brücka na Żywieckim Przedmieściu i okazała się całkowitą klapą. Z uwagi na brak doświadczenia strażacy pracowali chaotycznie bez koordynacji działań, a fabryka uległa całkowitemu spaleniu. W trakcie akcji doszło również do błędów w działaniach policji, która zamiast pilnować uratowanego przez strażaków mienia, patrzyła bezradnie, jak jest ono rozkradane przez gapiów. Policjanci tłumaczyli później swoje zachowanie, brakiem odpowiednich rozkazów. W związku z niepowodzeniem akcji, dwa dni po pożarze na walnym spotkaniu ustalono nowe zasady funkcjonowania straży, by w przyszłości nie dopuścić do podobnych błędów. Dzień ten jest uznawany również, jako dzień powstania Bielsko-Bialskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwotnie pomieszczenia strażaków znajdowały się w drewnianym baraku, koło fabryki mydła Fiebera w Bielsku przy obecnej ulicy Listopadowej. Dopiero w 1884 roku wzniesiono w Bielsku pierwszą remizę Bielsko-Bialskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został sfinansowany z funduszy miejskich i wybudowany przez Karola Korna. Remiza wyposażona była w nowoczesną, jak na owe czasy centralę telefoniczną, zapewniającą łączność z około 150 punktami w mieście i okolicy. W początkowym okresie załoga składała się z 84 ochotników wywodzących się głównie z mieszczan, rzemieślników i ludzi wolnych zawodów. Strażacy podczas akcji posługiwali się zaprzęgami konnymi i ręcznymi sikawkami. Od 1894 roku zaczęto używać sprzętu gaśniczego na parę, a w 1904 roku zmodernizowano system powiadamiania strażaków, instalując w ich mieszkaniach dzwonki. Po wyprowadzce strażaków do nowej remizy, w budynku od 1930 roku mieści się Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

Pierwsza bielska remiza strażacka – ul. Jana III Sobieskiego 6