Przejdź do treści
Strona główna > Kopalnia syderytu na stoku Łysej Góry w Straconce

Kopalnia syderytu na stoku Łysej Góry w Straconce

W 1855 roku we wsi Straconka na stokach Łysej Góry powstała kopalnia niskoprocentowej rudy żelaza – syderytu. Kopalnia posiadała głęboki na 10 metrów drewniany szyb oraz chodniki o łącznej długości 1,5 km. Przy wydobyciu pracowało około 50 górników. Nabywcą wydobywanego surowca była huta w Węgierskiej Górce. Wydobycie trwało do 1877 roku, kiedy to huta przestała skupować rudę. W 1879 roku grunty nieczynnej kopalni wykupiła gmina i przeznaczyła je pod cmentarz. Hałdy kopalniane zlikwidowano dopiero w okresie międzywojennym.

Kopalnia syderytu w Straconce – Stok Łysej Góry