Przejdź do treści
Strona główna > Sala gimnastyczna dla B. B. Turnverein

Sala gimnastyczna dla B. B. Turnverein

W 1862 roku w Bielsku powołano do życia Bielsko-Bialskie Towarzystwo Gimnastyczne (Bielitz-Bialaer Turnverein) wchodzące w skład Austriackiego Związku Gimnastycznego, a po I wojnie światowej Niemieckiego Związku Gimnastycznego na Polskim Śląsku. Działania B.B. Turnverein skupiającego głównie lokalną ludność niemiecką pierwotnie ukierunkowane były na krzewienie kultury fizycznej wśród członków poprzez regularne ćwiczenia gimnastyczne oraz organizowanie pokazów i zawodów sportowych. Z upływem czasu dla towarzystwa coraz ważniejsza stawała się działalność kulturalno-oświatowa. Działalność ta rozwijana była przez odczyty i kursy. Towarzystwo prowadziło również działalność wychowawczą skierowaną do młodzieży niemieckiej. Pierwsza sala gimnastyczna towarzystwa została wzniesiona w 1864 roku, obok głównego budynku Strzelnicy przy ulicy Strzelniczej. W 1898 roku na skarpie pomiędzy obecną ulicą Słowackiego a cmentarzem ewangelickim została wzniesiona nowa sala. Jej budowniczym był znany bielski mistrz budowlany Andreas Walczok. Z nowoczesnej, przestronnej hali, posiadającej niezbędne urządzenia sanitarne oraz siłownię korzystali nie tylko zawodnicy, ale również uczniowie szkół średnich. Obecnie w budynku mieści się Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, popularna „Kubiszówka”.

Budynek sali gimnastycznej Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Gimnastycznego – Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 17