Przejdź do treści
Strona główna > Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie

Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie

W latach 1863-1866 w północnej części ówczesnego placu Kościelnego na Bielskim Syjonie, wzniesiono gmach męskiego, ewangelickiego Seminarium Nauczycielskiego oraz szkoły ludowej dla chłopców o poziomie podstawowym. Przeciwko takiej lokalizacji seminarium, bezskutecznie protestowała parafia ewangelicka w Cieszynie, która placówkę tej rangi, chciała otworzyć na swoim terenie. Kamień węgielny pod budowę szkoły położono 30 lipca 1863 roku. Projekt budynku wykonał bielski architekt Emanuel Rost senior, a jego budowę wsparły władze państwowe, parafie ewangelickie z Austrii oraz austriackie Towarzystwo Gustawa Adolfa. Naukę w seminarium rozpoczęto w 1867 roku, po wyrażeniu przez cesarza, ostatecznej zgody na jego otwarcie. Do lat osiemdziesiątych XIX wieku szkoła była jedyną w całej Austrii ewangelicką placówką kształcącą nauczycieli. Placówka była bardzo dobrze wyposażona i stosowano w niej najnowocześniejsze programy nauczania. Pomimo, że szkoła była ewangelicka kształcili się w niej również katolicy oraz Żydzi. Studenci nosili czapki w kolorze czerwieni burgundzkiej. W 1873 roku zmieniono w szkole okres nauki z trzyletniego na czteroletni oraz nazwę na Instytut Kształcenia Nauczycieli. Seminarium od 1921 roku było koedukacyjne i działało do 1936 roku. W budynku swoje siedziby miały również szkoła ludowa dla chłopców oraz od 1865 roku szkoła realna. Obecnie w budynku mieści się Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – pl. Marcina Lutra 7