Przejdź do treści
Strona główna > Ewangelicki sierociniec w Bielsku

Ewangelicki sierociniec w Bielsku

I rzekł do niego: Oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz! Dlatego to miasto nazywa się Soar. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru…” (Biblia, Stary Testament, Księga Rodzaju 19, 21-23)

Ewangelicki pastor i członek Rady Miasta Bielsko – Teodor Haase w 1861 roku założył w Bielsku Ewangelicki Związek Kobiet. Początkowo panie należące do związku, prowadziły ochronkę dla małych dzieci, którą w 1872 roku przekształcono w sierociniec dla dziewcząt. Od 1897 roku dzięki darowiźnie Teodora Sixta do placówki zaczęto przyjmować również chłopców. W latach 1906 – 1907 bielska parafia ewangelicka wzniosła nowy budynek domu dla sierot, który dzięki wsparciu wiernych posiadał znacznie wyższy standard niż dotychczasowy. Po zakończeniu II wojny światowej, w kierowanym przez diakonisę – siostrę Marię Martinek „Domu Małego Dziecka” mieszkało kilkadziesiąt sierot. Sierociniec funkcjonował do lat pięćdziesiątych XX wieku, tj. do czasu kiedy siostra została poinformowana przez ówczesne władze, że ze względów wyznaniowych placówka może funkcjonować, jedynie jako jednostka świecka. Upaństwowienie sierocińca doprowadziło do jego likwidacji, a w jego pomieszczeniach urządzono Zakład Opieki Zdrowotnej. Przez wiele lat parafia ewangelicka nie miała wpływu na przeznaczenie budynku. Dopiero w 1990 roku powstała idea, by ponownie wykorzystać go na działalność opiekuńczą. Po trzyletnim remoncie, w marcu 1995 roku dzięki współpracy parafii z Ewangelickim Stowarzyszeniem „Znaki Nadziei” z Niemiec, otworzono w budynku Ewangelicki Dom Opieki „Soar”. W domu mieszkają pensjonariusze różnych wyznań, pochodzący z Bielska-Białej i okolic. Nazwa „Soar” oznacza biblijne miasto oszczędzone przez Boga, w którym schronił się Lot uciekając przed zagładą Sodomy i Gomory.

Na podstawie informacji otrzymanych od czytelnika Pana Michała – Do początku lat osiemdziesiątych XX wieku, w całym budynku działał sierociniec jako Dom Dziecka dla małych dzieci. Była to placówka Zakładu Opieki Zdrowotnej. Na szczęście dla sierot, Państwowy Zakład Opieki Zdrowotnej prowadząc sierociniec, zatrudniał w nim profesjonalny personel medyczny, głównie lekarki i siostry-pielęgniarki. W budynku znajdowało się potrzebne zaplecze kuchenne oraz pralnia. Dom Dziecka w latach osiemdziesiątych XX wieku został przeniesiony do innego ciekawego miejsca – willi w Cygańskim Lesie.

Ewangelicki sierociniec, Dom Opieki „Soar” – ul. A. F. Modrzewskiego 25